Styrkelse af bæredygtighed for at flytte datoen tilbage for Earth Overshoot Day

I 2022, Earth Overshoot Day faldt den 28. juli, den dato, hvor vi officielt overforbrugte vores planets ressourcer for året. Det er enhver virksomheds ansvar at reducere sit forbrug af fossile brændstoffer, anvende mere bæredygtige metoder og reducere affaldet. For enhver handling, vi foretager, skal vi se på den samlede miljøpåvirkning og ikke kun på CO2-fodaftrykket af den specifikke handling.

Styrkelse af bæredygtighed for at flytte datoen tilbage for Earth Overshoot Day Styrkelse af bæredygtighed for at flytte datoen tilbage for Earth Overshoot Day
Diehl Metering

I 2022, Earth Overshoot Day faldt den 28. juli, den dato, hvor vi officielt overforbrugte vores planets ressourcer for året. Fra nu af vil vi kræve mere af jorden, end den kan levere.

Hvad er årsagen til dette underskud? Vores kollektive overforbrug, akkumuleret affald og kulstofemissioner. Konsekvenserne? Jorderosion, skovrydning, udryddelse af arter, klimaændringer og meget mere.

For at hjælpe med at reducere dette underskud og rykke datoen for Earth Overshoot Day frem, skal organisationer overalt reducere deres CO2-fodaftryk. Det er enhver virksomheds ansvar at reducere sit forbrug af fossile brændstoffer, anvende mere bæredygtige metoder og reducere affaldet. For enhver handling, vi foretager, skal vi se på den samlede miljøpåvirkning og ikke kun på CO2-fodaftrykket af den specifikke handling.

Hos Diehl Metering er bæredygtighed kernen i det, vi gør. Siden vores oprindelse har vi hele tiden leveret løsninger, der hjælper folk med at bruge vand og energi mere effektivt. I dag har vi etableret interne processer for at integrere miljødesign så tidligt som muligt i vores produktudvikling. Dette danner grundlaget for at reducere energi- og vandforbruget og minimere affaldet - og dermed mindske vores CO2- og vandaftryk.

I 2021 underskrev vi FN's Global Compact, en frivillig aftale for virksomheder, der har til hensigt at bidrage til en mere bæredygtig verden. Pagten indeholder 10 principper baseret på 4 områder; menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption, og giver os en ramme for at drive forretning på en mere ansvarlig måde.

Ud over FN's Global Compact har vi udviklet vores egne 7 prioriterede programmer for at sikre, at vi fortsat udfordrer os selv og forbedrer bæredygtigheden hver dag.

Valg af leverandører

Vi udvælger omhyggeligt vores leverandører med hensyn til bæredygtighed, pålidelighed, konkurrenceevne og innovationsevne. Til at vurdere vores vigtigste leverandørers bæredygtighed, bruger vi det uafhængige vurderingsfirma EcoVadis til at vurdere deres bæredygtighedsniveau.

Økodesign

Vi integrerer principperne om miljøvenligt design i vores produktudvikling, og sigter mod at reducere miljøpåvirkningen af hvert enkelt produkt gennem livscyklusvurderinger. Vi udvikler vandmålere med kompositkroppe, hvilket reducerer miljøpåvirkningen, sammenlignet med messingkroppe, fordi komposit kræver mindre energi til at blive omdannet og er lettere end messing. Takket være et samarbejde med Pöppelmann France, bruger vi også beskyttelseshætter til vandmålere baseret på post-consumer polyethylen, hvilket reducerer vores produkters CO2-aftryk.

Lokalt for lokalt

Gennem vores "lokalt for lokalt"-program gør vi alt så tæt på vores kunder som muligt og sikrer, at vores leverandører også er så tæt på os som muligt. Ideen er at skabe og udvikle lokale partnerskaber.

Styrkelse af vores teams

Vi tror på, at vi kun kan vokse som virksomhed, hvis vores medarbejdere vokser med os. Når vores medarbejdere har en retning og et formål, er de motiverede til at føre vores strategi ud i livet. Vi inddrager vores medarbejdere i regelmæssige workshops og arrangementer vedrørende bæredygtighed, f.eks. den europæiske uge for bæredygtig udvikling.

Innovation til støtte for kundernes bæredygtighed

Vi bruger vores erfaring og knowhow til at udvikle nye digitale tjenester og løsninger, der forbedrer vores kunders bæredygtighedsindsats. Vores service til reduktion af vandledningstab, gør det muligt for forsyningsvirksomheder at analysere deres vandnetværk for at identificere, forudse og forebygge lækager og dermed reducere vandtabet. Med hensyn til varmestyring, kan vores varmemålere forbindes med vores IZAR-system og tilpasset software, så forsyningsvirksomhederne kan reducere varmetabet og reducere energiomkostningerne.

Styring af ressourcer

Vi gør alt for at optimere brugen af ressourcerne og samtidig minimere spild. I alle vores afdelinger reducerer vi gradvist forbruget af elektricitet, vand, gas og brændstof og gennemfører andre tiltag. En anden måde, hvorpå vi reducerer vores CO2-aftryk, er ved at fokusere på vores forsyningskæde gennem et projekt, der har til formål at øge antallet af direkte leverancer og undgå unødvendige mellemlandinger så vidt muligt.

Bæredygtig og etisk vækst

Langsigtet vækst giver kun mening, hvis den er bæredygtig. Derfor driver vi økonomisk udvikling, samtidig med at vi beskytter naturressourcerne og miljøet for fremtidige generationer.