Wygrany przetarg w Chinach dzięki Smart Heating Lab

Wygrany przetarg w Chinach dzięki Smart Heating Lab Wygrany przetarg w Chinach dzięki Smart Heating Lab
Diehl Metering

Po inauguracji w zeszłym roku, nasze Laboratorium Smart Heating w Luoyang w Chinach pomogło nam wygrać ważny przetarg. Jako ośrodek innowacji, laboratorium odegrało kluczową rolę w rozwoju i promocji Inteligentnego Rozwiązania Grzewczego Diehl Metering, które teraz dostarczymy do Luoyang Heating Supply Company dla dwóch projektów mieszkaniowych obejmujących łącznie 1650 mieszkań.

Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, zakład energetyczny unowocześni swoją sieć dystrybucji ciepła, zwłaszcza sieć wtórną, co pozwoli na ustawienie najbardziej komfortowej temperatury w pomieszczeniach dla konsumentów przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii. Celem jest idealne zrównoważenie systemu pod względem hydraulicznym i termicznym oraz dostosowanie dostaw ze stacji wymiany ciepła do rzeczywistego zużycia. Jest to niewątpliwie duży postęp w ciepłownictwie miejskim w Chinach, odchodząc od tradycyjnego podejścia polegającego na prostym dostarczaniu energii do systemu, do podejścia opartego na dostarczaniu energii na żądanie.

Dzięki optymalizacji przepływu energii cieplnej firma Luoyang Heating Supply Company będzie mogła uniknąć nierównowagi w dostawie ciepła, która często może powodować niższe temperatury w tych mieszkaniach, które znajdują się najdalej od stacji wymiany ciepła. Pozwoli to na zmniejszenie skarg klientów i zwiększenie satysfakcji przy jednoczesnym zaoszczędzeniu do 20% energii i zmniejszeniu emisji CO2.

Unikalne rozwiązanie Diehl Metering „end-to-end”, w tym usługi takie jak usługa w chmurze, wykorzystuje ultradźwiękowe ciepłomierze SHARKY, w połączeniu z czujnikami temperatury współpracującymi z  IZAR@AIR, aby zebrać mnóstwo danych z systemu grzewczego, budynków i poszczególnych mieszkań. Dane te są następnie przesyłane za pomocą technologii komunikacyjnej IoT do naszej opartej na chmurze platformy oprogramowania IZAR w celu analizy. W przypadku wykrycia braku równowagi w dostawie ciepła, oprogramowanie sugeruje dostosowanie stopnia otwarcia zaworu równoważącego w celu optymalizacji temperatury w pomieszczeniu. Aplikacja mobilna IZAR@HOME zapewnia konsumentom większą przejrzystość w zakresie zużycia, temperatury wewnętrznej i wilgotności.

Smart Heating Lab okazało się ważnym miejscem spotkań dla lokalnych ekspertów, zwłaszcza ze względu na ograniczenia podróży COVID-19 w Chinach. Jesteśmy pewni, że ta wygrana w przetargu jest pierwszym z wielu rozwiązań opracowanych przez nasze zespoły w laboratorium!

 

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.