Kampania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), Diehl Metering zorganizował szereg wydarzeń dla swoich pracowników w oddziałach w całej Europie. Tematem tegorocznej edycji, odbywającej się od 18 września do 8 października 2022 roku, były działania na rzecz ochrony klimatu (Cel Zrównoważonego Rozwoju #13), w ramach których podnosiliśmy świadomość na temat efektów emisji gazów cieplarnianych i naszych działań na rzecz ich redukcji.

Kampania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju Kampania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju
Diehl Metering

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), Diehl Metering zorganizował szereg wydarzeń dla swoich pracowników w oddziałach w całej Europie. Tematem tegorocznej edycji, odbywającej się od 18 września do 8 października 2022 roku, były działania na rzecz ochrony klimatu (Cel Zrównoważonego Rozwoju #13), w ramach których podnosiliśmy świadomość na temat efektów emisji gazów cieplarnianych i naszych działań na rzecz ich redukcji.

ESDW to ważna data w naszym kalendarzu. Wydarzenia związane z ESDW organizowane są we Francji od ponad 10 lat, a ostatnio zostały rozszerzone na pozostały oddziały DM, aby promować zrównoważony rozwój wśród naszych pracowników.

Po dwóch latach spotkań wirtualnych tegoroczna edycja ESDW odbyła się na żywo. Wszystkie europejskie oddziały zgłosiły swój udział jako oficjalni uczestnicy, zaś oddziały w USA i Chinach zaproszono do zorganizowania warsztatów promujących działania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych.

Przez cały rok 2022 starannie analizowaliśmy emisję gazów cieplarnianych w naszej firmie, uwzględniając wszystkie 7 rodzaje gazów, łącznie z CO2. Obecnie zebraliśmy dane z wszystkich sześciu  zakładów produkcyjnych i centrum logistycznego. Dane te obejmowały bezpośrednie emisje ze źródeł, które posiadamy lub kontrolujemy, a także emisje pośrednie z zakupionej energii elektrycznej, pary wodnej, ogrzewania i chłodzenia. Uwzględniliśmy również wszystkie inne emisje pośrednie występujące w naszym łańcuchu wartości. Priorytetem jest dla nas zebranie wysokiej jakości danych, które możemy wykorzystać jako podstawę do monitorowania i redukcji śladu węglowego oraz wywarcia pozytywnego wpływu na zmiany klimatyczne.

Podczas wydarzeń ESDW nasi pracownicy mieli szansę dowiedzieć się o podejmowanych działaniach oraz zaoferować swoje pomysły i opinie poprzez udział w warsztatach na żywo i online oraz w ramach innych inicjatyw prowadzonych w poszczególnych zakładach. Ponadto w Niemczech każdy uczestnik imprezy otrzymał drzewko do posadzenia, dzięki czemu udało się zasadzić łącznie 550 drzew (PLANT-MY-TREE®). Z kolei austriacki i polski zespół DM opublikował plakaty interaktywne, zachęcając pracowników do umieszczania na plakacie naklejek, aby uzyskać informacje o emisji gazów cieplarnianych. We Francji zaś przeprowadzono burzę mózgów, aby zebrać pomysły na to, co możemy sami zrobić, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Więcej o działaniach DM na rzecz zrównoważonego rozwoju można przeczytać w naszym COP.