Fokus på reduktionen af drivhusgasser i den europæiske uge for bæredygtig udvikling

Som en del af den europæiske uge for bæredygtig udvikling (ESDW) organiserede Diehl Metering en række medarbejderarrangementer på sine forskellige lokaliteter. Temaet for dette års begivenhed, der blev afholdt fra den 18. september til den 8. oktober 2022, var klimaindsats (mål nr. 13 for bæredygtig udvikling), og vi fokuserede vores aktiviteter på at øge bevidstheden om drivhusgasser og vores bestræbelser på at reducere dem.

Fokus på reduktionen af drivhusgasser i den europæiske uge for bæredygtig udvikling Fokus på reduktionen af drivhusgasser i den europæiske uge for bæredygtig udvikling
Diehl Metering

Som en del af den europæiske uge for bæredygtig udvikling (ESDW) organiserede Diehl Metering en række medarbejderarrangementer på sine forskellige lokaliteter. Temaet for dette års begivenhed, der blev afholdt fra den 18. september til den 8. oktober 2022, var klimaindsats (mål nr. 13 for bæredygtig udvikling), og vi fokuserede vores aktiviteter på at øge bevidstheden om drivhusgasser og vores bestræbelser på at reducere dem.

ESDW er en vigtig begivenhed i vores kalender. Vi har støttet begivenheden i mere end 10 år i Frankrig og har for nylig udvidet den til at omfatte alle europæiske afdelinger for at fremme bæredygtighed over for vores medarbejdere.

Dette års udgave af ESDW var en velkommen tilbagevenden til personlige arrangementer, efter de to foregående års virtuelle webinarer. Alle vores europæiske afdelinger meldte sig som officielle deltagere, og vores amerikanske og kinesiske virksomheder blev inviteret til at deltage i workshops, for at fremme vores tiltag til reduktion af drivhusgasser.

I løbet af 2022 har vi nøje vurderet vores virksomheds drivhusgasemissioner, idet vi har taget højde for alle 7 gasser og ikke kun CO2. Vi har nu indsamlet data på tværs af vores 6 produktionssteder og logistikcenter, der dækker direkte emissioner fra kilder, som vi ejer eller kontrollerer, samt indirekte emissioner fra købt elektricitet, damp, opvarmning og køling. Vi har også integreret alle andre indirekte emissioner fra vores værdikæde. Vores prioritet er at indsamle data af høj kvalitet, som vi kan bruge som grundlag for at overvåge og reducere vores CO2-aftryk og have en positiv indvirkning på klimaændringerne.

Under ESDW-arrangementerne havde vores medarbejdere mulighed for at lære om disse tiltag - og for at give deres idéer og feedback gennem live- og online-workshops og andre initiativer på alle vores fabrikker. Desuden blev der i Tyskland i forbindelse med arrangementet plantet et træ for hver deltager, hvilket svarer til i alt 550 træer (PLANT-MY-TREE®). Vores østrigske og polske team opsatte interaktive plakater, hvor de ansatte blev opfordret til at sætte klistermærker på plakaten for at lære mere om drivhusgasemissioner. Og i Frankrig blev der afholdt brainstorming-møder for at indsamle idéer om, hvad vi hver især kan gøre for at reducere drivhusgasserne.

Læs mere om vores bæredygtighedstiltag i vores COP.