Dołącz do nas, aby zmienić datę Światowego Dnia Długu Ekologicznego

W dniu 28 lipca 2022roku nadmiernie zużyjemy zasoby naszej planety. Dzień Światowego Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day) wyznacza moment, w którym nasze zbiorowe zapotrzebowanie na zasoby naturalne przekracza zdolność planety do dostarczania tych zasobów.

Dołącz do nas, aby zmienić datę Światowego Dnia Długu Ekologicznego Dołącz do nas, aby zmienić datę Światowego Dnia Długu Ekologicznego
Diehl Metering

W dniu 28 lipca 2022roku nadmiernie zużyjemy zasoby naszej planety. Dzień  Światowego Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day) wyznacza moment, w którym nasze zbiorowe zapotrzebowanie na zasoby naturalne przekracza zdolność planety do dostarczania tych zasobów.

Każdego roku Dzień Światowego Długu Ekologicznego jest obliczany przez organizację badawczą Global Footprint poprzez porównanie biokondycji Ziemi z wykorzystaniem jej zasobów przez ludzkość. Polega to na mierzeniu, analizowaniu oraz przewidywaniu naszego zapotrzebowania na żywność pochodzenia roślinnego, ryby, zwierzęta hodowlane, drewno itp., a następnie odliczaniu tej liczby od biologicznie produktywnych obszarów lądowych i morskich naszej planety.

W tym roku Dzień Światowego Długu Ekologicznego przypada wcześniej niż kiedykolwiek. Przez ponad 5 miesięcy 2022 roku będziemy nadal wymagać od naszej planety więcej niż może ona dostarczyć, uszczuplając Ziemię w jej naturalne zasoby.

Dla każdego z nas Dzień Światowego Długu Ekologicznego jest sygnałem alarmowym, przypomnieniem, że nasz obecny sposób życia jest niezrównoważony, a także zachętą do podjęcia działań już teraz.

Jednym z kluczowych sposobów, w jaki możemy to osiągnąć jest bardziej wydajne i odpowiedzialne korzystanie z wody i energii. Takie działanie umożliwia swoim klientom oraz społecznościom Diehl Metering. Od zakładów komunalnych i miast do indywidualnych konsumentów, wszyscy możemy przyczynić się do oszczędzania wody i energii.

W 2021 roku Diehl Metering podpisał UN Global Compact, ogólnoświatową dobrowolną inicjatywę dla firm, która ma przyczynić się do budowania zrównoważonego świata. W ten sposób podnosimy świadomość tego czym jest Światowy Dzień Długu Ekologicznego.  Zorganizowaliśmy również wewnętrzną kampanię, zachęcając naszych pracowników do zamieszczania na LinkedIn wiadomości dotyczących zmian klimatycznych. W szczególności poprosiliśmy ich o zrobienie selfie pokazującego dłoń z napisem #MoveTheDate.

Im więcej osób skłonimy do mówienia o Światowym Dniu Długu Ekologicznego, tym więcej z nas będzie podejmować działania. Bo najlepszą odpowiedzią na zmiany klimatu jest to, że wszyscy jednoczymy się w celu dokonania trwałych zmian.