Vær med til at flytte datoen for Earth Overshoot Day

I 2022 er den 28. juli den dag, hvor vi vil overforbruge vores planets ressourcer for året. Denne dato, der er kendt som Earth Overshoot Day, markerer det øjeblik, hvor vores kollektive efterspørgsel efter naturressourcer overstiger planetens kapacitet til at levere disse ressourcer.

Vær med til at flytte datoen for Earth Overshoot Day Vær med til at flytte datoen for Earth Overshoot Day
Diehl Metering

I 2022 er den 28. juli den dag, hvor vi vil overforbruge vores planets ressourcer for året. Denne dato, der er kendt som Earth Overshoot Day, markerer det øjeblik, hvor vores kollektive efterspørgsel efter naturressourcer overstiger planetens kapacitet til at levere disse ressourcer.

Hvert år beregner forskningsorganisationen Global Footprint Earth Overshoot Day ved at sammenligne Jordens biokapacitet med menneskehedens brug af dens ressourcer. Dette indebærer måling, analyse og forudsigelse af vores efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, fisk, kvæg, træ osv. og derefter modregning af dette tal i planetens biologisk produktive land- og havområder.

I år falder Earth Overshoot Day tidligere end nogensinde før. I mere end 5 måneder i 2022 vil vi fortsat kræve mere af vores planet, end den kan levere, og udtømme jorden for dens naturressourcer.

For alle og enhver er Earth Overshoot Day et wake-up call, en skarp påmindelse om, at vores nuværende livsstil er uholdbar, og en opfordring til at handle nu for at flytte datoen tilbage.

En af de vigtigste måder at opnå dette på, er ved at bruge vand og energi mere effektivt og ansvarligt - og det er netop det, som Diehl Metering giver sine kunder og lokalsamfund mulighed for at gøre. Fra forsyningsselskaber og byer, til individuelle forbrugere, kan vi alle bidrage til at spare på vand og energi.

I 2021 underskrev Diehl Metering FN's Global Compact, et verdensomspændende frivilligt initiativ for virksomheder til at bidrage til en bæredygtig verden. Som en del af vores engagement ønsker vi at øge opmærksomheden omkring Earth Overshoot Day. I år har vi organiseret en intern kampagne, hvor vi opfordrer vores medarbejdere til at skrive beskeder om klimaændringer på LinkedIn. Vi har især bedt dem om at tage en selfie, hvor de viser deres håndflade med påskriften #MoveTheDate.

Jo flere vi får til at tale om Earth Overshoot Day, jo flere af os vil handle. For det bedste svar på klimaændringerne er, at vi alle går sammen om at skabe varige ændringer.