Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet z ekspertem ds. technologii Diehl Metering

Międzynarodowy Dzień Kobiet, ustanowiony przez ONZ, obchodzony jest 8 marca i jest okazją do uznania osiągnięć kobiet i podniesienia świadomości potrzeby równouprawnienia. Tegoroczna edycja skupia się na kobietach i technologii pod hasłem "DigitALL: Innowacja i technologia na rzecz równości płci."

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet z ekspertem ds. technologii Diehl Metering Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet z ekspertem ds. technologii Diehl Metering
Diehl Metering

Międzynarodowy Dzień Kobiet, ustanowiony przez ONZ, obchodzony jest 8 marca i jest okazją do uznania osiągnięć kobiet i podniesienia świadomości potrzeby równouprawnienia. Tegoroczna edycja skupia się na kobietach i technologii pod hasłem "DigitALL: Innowacja i technologia na rzecz równości płci."

W Diehl Metering mocno wierzymy w równość. "Promujemy naszych pracowników niezależnie od płci, pochodzenia czy narodowości", wyjaśnia Claudia Keller, wiceprezes ds. Zarządzania Ludźmi. "Każdy pracownik jest wyjątkowy i posiada takie same możliwości rozwoju stosownie do swoich preferencji i możliwości". Ponadto, jako sygnatariusz UN Global Compact, nasza firma stara się wzmacniać pozycję kobiet zgodnie z treścią piątego celu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Aby uczcić temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet, Sigrid Heubeck, szefowa działu Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa, opowiada nam o swojej udanej 40-letniej karierze jako technolog w Diehl Metering - i o tym, dlaczego kobiety powinny czuć się wzmocnione przez technologię.

Proszę nam powiedzieć o początkach swojej pracy w dziale technologii Diehl Metering?

Pracę w firmie rozpoczęłam w 1981 roku na stanowisku handlowym. Trzy lata później, zostałam zaangażowana w projekt stworzenia systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). To był sam początek ERP, więc miałam okazję budować procesy i nowe wdrożenia od początku. W tamtych czasach pojęcie IT nie istniało, ale zawsze podobały mi się liczby i w naturalny sposób interesowała mnie informatyka.

Jakie miała Pani możliwości, aby rozwijać swoją karierę?

Miałam szczęście, że nasz dział był zawsze kierowany przez osoby, które nas motywowały do pracy. Zawsze mogłam liczyć na wsparcie naszego kierownika, zwłaszcza jeśli chodzi o elastyczne godziny pracy. Kiedy 28 lat temu zostałam matką, zapewniono mi dużą elastyczność w zakresie czasu oraz sposobu pracy. Patrząc wstecz, często byłam jedyną kobietą na szkoleniach technicznych i zjazdach, ale nigdy nie czułam, że jestem oceniana z powodu mojej płci. Mój sukces zawdzięczam również w dużej mierze wsparciu mojej rodziny.

Co się zmieniło od czasu, gdy rozpoczęła Pani swoją karierę?

Cyfryzacja zmieniła wiele rzeczy dla nas wszystkich. Myślę, że technologia wzmacnia pozycję kobiet i pomaga nam znaleźć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dziś zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą pracować zdalnie z domu, a to ułatwia parom dzielenie się obowiązkami domowymi, takimi jak opieka nad dziećmi. W Diehl Metering, w moim zespole Aplikacji jest wiele kobiet. W IT ponad połowa naszych bezpośrednich przełożonych to kobiety, a we wszystkich naszych zespołach na całym świecie są kobiety - technicy. Z pewnością nie jestem już jedyną kobietą pracującą w IT!