Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres

Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres
Diehl Metering

Dzięki trzem inteligentnym systemom pomiarowym, Diehl Metering umożliwił obszarowi metropolitalnemu Chartres w północnej Francji automatyzację odczytów liczników zarówno w mieście i obszarach wiejskich. Modernizacja pomogła poprawić proces rozliczeń przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia wśród odbiorców końcowych.

Obszar Chartres zamieszkiwany jest przez 140 000 ludzi i jest zaopatrywany w wodę przez spółkę prywatno-publiczną o nazwie Cm Eau. Nasz francuski zespół pracował ze spółką nad rozwiązaniem szeregu problemów związanych z jej siecią dystrybucyjną. Wśród nich znalazły się m.in. pracochłonne zbieranie danych, marnowanie wody i nierzetelne rozliczenia, które częściowo wynikały z niedokładnych prognoz szacunkowych.

W ciągu półtora roku pomagaliśmy Cm Eau w modernizacji sieci za pomocą naszych liczników objętościowych ALTAÏR, umożliwiając przejście z odczytu ręcznego na automatyczny. Aby zapewnić pokrycie całej sieci, zastosowaliśmy trzy różne systemy. Sieć stacjonarna została uzupełniona o pasywny odczyt jeżdżony z wykorzystaniem lokalnych śmieciarek, w których umieszczono odbiorniki do zbierania danych. Te dwa rozwiązania pozwoliły Cm Eau na automatyczny odczyt 95% liczników. Dla pozostałych 5% wyposażyliśmy spółkę w system zdalnego odczytu chodzonego.

Obecnie, dane są zbierane co tydzień, a w niektórych obszarach nawet dwa razy w tygodniu i są niezwykle miarodajne, ponieważ wyeliminowano możliwość popełnienia błędu przez człowieka. W rezultacie Cm Eau wprowadziło dokładne rozliczenia kwartalne, pozwalając gospodarstwom domowym na monitorowanie zużycia i odpowiednie dostosowanie swoich nawyków. Działanie to zwiększyło poziom zadowolenia odbiorców. Automatyczne odczyty pozwoliły również ograniczyć ilość pracy wykonywanej ręcznie, a także umożliwiły identyfikację wycieków i ochronę zasobów wodnych.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.