EWA Bahrain - Fixed Network

EWA Bahrain - Fixed Network EWA Bahrain - Fixed Network

Verhoging van de klantentevredenheid door automatisering

Verhoging van de klantentevredenheid door automatisering

De eilandnatie Bahrein telt 1,5 miljoen inwoners. Al haar energie- en waterbehoeften worden geregeld door de overheidsinstantie Electricity and Water Authority (EWA). Tot 2015 vertrouwde het EWA-netwerk uitsluitend op mechanische watermeters. In samenwerking met Diehl Metering kon EWA haar netwerk omvormen met betrouwbare ultrasone HYDRUS-meters, die de basis vormden voor een complete oplossing voor het vaste netwerk.

 • 1,5 MILJOEN MENSEN

  zijn afhankelijk van het waterleidingnet van het EWA.

 • 257.000 HYDRUS METERS

  zijn aan Bahrein geleverd, waarvan er reeds 150.000 zijn geïnstalleerd en de resterende meters geleidelijk worden geïnstalleerd.

 • 95 IZAR RDC PREMIUM

  werden geleverd en geïnstalleerd als onderdeel van een compleet draadloze Fixed Network-oplossing (AMI).

 • DE KLANTTEVREDENHEID VERHOGEN DOOR HET WATERLEIDINGNET VAN HET KONINKRIJK TE OPTIMALISEREN.

  DE KLANTTEVREDENHEID VERHOGEN DOOR HET WATERLEIDINGNET VAN HET KONINKRIJK TE OPTIMALISEREN. DE KLANTTEVREDENHEID VERHOGEN DOOR HET WATERLEIDINGNET VAN HET KONINKRIJK TE OPTIMALISEREN.

  De in 1965 opgerichte Elektriciteits- en Waterautoriteit (EWA) is verantwoordelijk voor het beheer van de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit en water in het Koninkrijk Bahrein. In het verleden was het waterleidingnet van het land uitsluitend gebaseerd op mechanische volumetrische meters.

  EWA wilde het netwerk van het land moderniseren om betrouwbare facturering en klanttevredenheid te garanderen. Er was echter nog een extra uitdaging: de bouwinfrastructuur van Bahrein. De steden van het koninkrijk bestaan uit oude en nieuwe gebouwen, waardoor de aanleg van een Fixed Network een uitdaging was. Er was een op maat gemaakte oplossing nodig die rekening hield met het type installatie, het dekkingsgebied en de bestaande infrastructuur.

  De prioriteit voor EWA was de installatie van nieuwe meters die op lange termijn voordelen zouden opleveren en EWA in staat zouden stellen het netwerk te controleren en te optimaliseren. Door gegevens te verzamelen, te analyseren en te gebruiken, wilde EWA de facturering automatiseren en het waterverlies door lekken verminderen. Om deze doelen te behalen, had het bedrijf een betrouwbare partner nodig die de hoge kwaliteit kon leveren die zijn klanten verwachtten.

 • EEN DRAADLOOS FIXED NETWORK WAARIN OOK METERS VAN ANDERE LEVERANCIERS NAADLOOS KUNNEN WORDEN GEÏNTEGREERD

  EEN DRAADLOOS FIXED NETWORK WAARIN OOK METERS VAN ANDERE LEVERANCIERS NAADLOOS KUNNEN WORDEN GEÏNTEGREERD EEN DRAADLOOS FIXED NETWORK WAARIN OOK METERS VAN ANDERE LEVERANCIERS NAADLOOS KUNNEN WORDEN GEÏNTEGREERD

  In 2012 is Diehl Metering begonnen met de uitvoering van proefprojecten met EWA, waarbij in verschillende woonwijken HYDRUS ultrasone-watermeters werden gebruikt. De meters bewezen al snel hun waarde en EWA plaatste haar eerste bestelling bij Diehl Metering in 2016.

  Het EWA-netwerk telt momenteel ongeveer 75.000 HYDRUS-meters, die om de drie uur worden uitgelezen via 95 IZAR RDC Premium-ontvangers die over heel Bahrein zijn verspreid. De overige 182.000 meters worden momenteel geïntegreerd in IZAR@NET. Dankzij de integratie met de EWA-servers gebeurt de hele facturering nu automatisch.

  In samenwerking met de lokale partner EMCO heeft het team van Diehl Metering een Fixed Network-oplossing geïmplementeerd door ongeveer 100 IZAR-centra te installeren voor het op afstand uitlezen van M-BUS HYDRUS-meters in commerciële en residentiële gebouwen. Het systeem is verbonden met IZAR@NET, onze software-oplossing voor het verzamelen en beheren van metergegevens.

  Binnen het EWA-net zijn enkele meters van derden geïnstalleerd in ondergrondse schachten. Dankzij de flexibiliteit van IZAR@NET kunnen gegevens van meters en gegevensloggers van derden naar de EWA-servers worden verzonden, zodat EWA het verbruik, de druk en de temperatuur in het hele netwerk kan controleren.

  Bovendien biedt dit een oplossing voor de uitdaging van zeer oude gebouwen zonder verticale stijgleidingen. Aangezien het niet mogelijk was om een bekabeld Fixed Network aan te leggen, werden IZAR RDC batterijeenheden ontworpen en vervaardigd om op vooraf ingestelde tijden gegevens uit te lezen en door te geven. In totaal werden 157 IZAR RDC-batterijen geleverd om aan de behoefte van EWA te voldoen.

 • MINDER VERLIES EN GROTERE NAUWKEURIGHEID VOOR EEN BETERE KLANTENTEVREDENHEID

  MINDER VERLIES EN GROTERE NAUWKEURIGHEID VOOR EEN BETERE KLANTENTEVREDENHEID MINDER VERLIES EN GROTERE NAUWKEURIGHEID VOOR EEN BETERE KLANTENTEVREDENHEID

  Dankzij de oplossing kan EWA nu het consumentengedrag volgen en analyseren. IZAR@NET meet voortdurend de metergegevens en stuurt waarschuwingen wanneer apparaten niet correct werken of wanneer een alarm of fout wordt gedetecteerd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat er minder van buitenaf met meters wordt geknoeid en dat waterverliezen aanzienlijk worden beperkt.

  Bovendien automatiseert het nieuwe systeem het factureringsproces, waardoor de kans op menselijke fouten afneemt en de klanttevredenheid toeneemt. Door te kiezen voor de implementatie van de slimme oplossingen van Diehl Metering wil EWA haar visie op een duurzame toekomst realiseren.