EWA Bahrain - Fixed Network

EWA Bahrain - Fixed Network EWA Bahrain - Fixed Network

Øget kundetilfredshed gennem automatisering

Øget kundetilfredshed gennem automatisering

Ø-nationen Bahrain er hjemsted for 1,5 millioner indbyggere. Al deres energi- og vandbehov styres af regeringsagenturet Electricity and Water Authority (EWA). Indtil 2015 var netværket udelukkende baseret på mekaniske vandmålere. I samarbejde med Diehl Metering, blev EWA i stand til at transformere sit netværk med pålidelige ultrasoniske HYDRUS-målere, der blev grundlaget for en komplet fastnetløsning.

 • 1.5 MILLIONER INDBYGGERE

  stoler på EWAs vandnet.

 • 257,000 HYDRUS MÅLERE

  leveret til Bahrain, hvoraf 150.000 allerede er installeret, og de resterende målere installeres gradvist.

 • 95 IZAR RDC PREMIUM

  leveret og installeret som en del af en komplet trådløs fastnetværksløsning (AMI).

 • FORBEDRE KUNDETILFREDSHEDEN MED OPTIMERING AF KONGERIGETS VANDNET

  FORBEDRE KUNDETILFREDSHEDEN MED OPTIMERING AF KONGERIGETS VANDNET FORBEDRE KUNDETILFREDSHEDEN MED OPTIMERING AF KONGERIGETS VANDNET

  EWA blev grundlagt i 1965 og er ansvarlig for produktion, transmission og distribution af elektricitet og vand i Kongeriget Bahrain. Historisk set havde landets vandnet udelukkende været afhængig af mekaniske volumetriske målere.

  EWA ønskede at modernisere landets forsyningsnetværk for at yde korrekt fakturering og sikre kundetilfredshed. De stod imidlertid over for yderligere en udfordring: Bahrains bygningsinfrastruktur. Bahrains byer består af både gamle og nye bygninger, hvilket gør implementeringen af et fast netværk udfordrende. De havde brug for en tilpasset løsning, der tog højde for installationstypen, dækningsområdet og den eksisterende infrastruktur.

  Prioriteten for EWA var at installere nye målere, der ville være aktiver på lang sigt, så de kunne overvåge og optimere netværket. Ved at indsamle, analysere og udnytte data ønskede EWA at automatisere fakturering og reducere vandtab forårsaget af lækager. For at nå disse mål havde de brug for en pålidelig partner, der kunne levere den høje kvalitet, som kunderne forventede.

 • ET TRÅDLØST FAST NETVÆRK DER INTEGRERER TREDJEPARTS-MÅLERE UDEN PROBLEMER

  ET TRÅDLØST FAST NETVÆRK DER INTEGRERER TREDJEPARTS-MÅLERE UDEN PROBLEMER ET TRÅDLØST FAST NETVÆRK DER INTEGRERER TREDJEPARTS-MÅLERE UDEN PROBLEMER

  I 2012 startede Diehl Metering pilotprojekter med EWA, hvor HYDRUS ultralydsvandmålere blev anvendt i flere boligområder. Målerne beviste hurtigt deres værdi, og EWA lavede sin første ordre med Diehl Metering i 2016.

  I dag har EWA-netværket omkring 75.000 HYDRUS-målere, der aflæses hver 3. time via 95 IZAR RDC premium receivere, fordelt over hele Bahrain. De resterende 182.000 målere er i øjeblikket i færd med at blive integreret med IZAR@NET. Takket være integrationen med EWA-serverne, udføres al fakturering nu automatisk.

  I samarbejde med den lokale partner EMCO, implementerede Diehl Metering en fast netværksløsning i erhvervs- og beboelsesejendomme, ved at installere omkring 100 IZAR-centre til fjernaflæsning af M-BUS HYDRUS-målere. Systemet er integreret med IZAR@NET -  vores softwareløsning til indsamling og styring af måledata.

  Inden for EWAs netværk er visse enheder tredjepartsmålere, installeret i underjordiske kamre. Takket være sin fleksibilitet, letter IZAR@NET transmissionen af data, fra tredjepartsmålere og dataloggere til EWA-serverne, så EWA kan overvåge forbrug, tryk og temperatur på tværs af hele netværket.

  Desuden overvinder løsningen udfordringen ved meget gamle bygninger uden lodrette stigerør. Stillet over for udfordringen med at oprette et fast kabelforbundet netværk, designede og producerede vi IZAR RDC batterier, til at aflæse og transmittere data på forudindstillede tidspunkter. Der blev leveret i alt 157 IZAR RDC batterier for at opfylde EWAs krav.

 • MINDRE TAB OG STØRRE NØJAGTIGHED FOR FORNYET KUNDETILFREDSHED

  MINDRE TAB OG STØRRE NØJAGTIGHED FOR FORNYET KUNDETILFREDSHED MINDRE TAB OG STØRRE NØJAGTIGHED FOR FORNYET KUNDETILFREDSHED

  Gennem løsningen kan EWA nu overvåge og analysere forbrugeradfærden. IZAR@NET indhenter løbende måledata og sender alarmer, når enheder er dysfunktionelle, eller når en alarm eller fejl opdages. Dette har bidraget til at reducere ekstern manipulation af målere og reduceret vandtab betydeligt.

  Desuden automatiserer det nye system faktureringsprocessen, hvilket eliminerer potentialet for menneskelige fejl og sikrer kundetilfredshed. Ved at vælge at implementere Diehl Meterings smarte løsninger er EWA godt på vej til at nå sin vision om en bæredygtig fremtid.