EWA Bahrain - Fixed Network

EWA Bahrain - Fixed Network EWA Bahrain - Fixed Network

Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez automatyzację sieci wodociągowej

Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez automatyzację sieci wodociągowej

Bahrajn zamieszkuje półtora miliona ludzi. Wszystkie jego potrzeby energetyczne i wodne są regulowane przez rządową agencję Electricity and Water Authority (EWA). Do 2015 roku EWA zaopatrywała sieć wyłącznie w wodomierze mechaniczne. Współpracując z Diehl Metering, EWA przekształciła swoją sieć dzięki niezawodnym ultradźwiękowym wodomierzom HYDRUS, które stały się podstawą kompletnego rozwiązania sieci stacjonarnej.

 • 1,5 MILIONA OSÓB

  korzysta z sieci wodociągowej EWA.

 • 257 000 WODOMIERZY HYDRUS

  dostarczonych do Bahrajnu, 150 000 zainstalowanych,  pozostałe liczniki są stopniowo instalowane.

 • 95 IZAR RDC PREMIUM

  zainstalowane jako część kompletnego rozwiązania bezprzewodowej sieci stacjonarnej (AMI).

 • ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

  ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

  Utworzony w 1965 r. Urząd ds. Energii Elektrycznej i Wodnej (EWA) jest odpowiedzialny za regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz wody w Królestwie Bahrajnu. W przeszłości krajowa sieć wodociągowa opierała się wyłącznie na wodomierzach mechanicznych.

  EWA chciała zmodernizować krajową sieć, aby zapewnić rzetelne rozliczenia i zadowolenie klientów. Jednak stanęła przed dodatkowym wyzwaniem: infrastrukturą budowlaną Bahrajnu. Miasta Królestwa składają się ze starych i nowych budynków, co utrudnia wdrożenie stałej sieci. Potrzebowano niestandardowego rozwiązania uwzględniającego rodzaj instalacji, obszar zasięgu i istniejącą infrastrukturę.

  Priorytetem dla EWA było zainstalowanie nowych liczników, które będą stanowić aktywa na dłuższą metę, umożliwiając monitorowanie i optymalizację sieci. Gromadząc, analizując i wykorzystując dane, EWA chciała zautomatyzować rozliczenia i ograniczyć straty wody spowodowane wyciekami. Aby osiągnąć te cele, potrzebował niezawodnego partnera, który byłby w stanie zapewnić wysoką jakość oczekiwaną przez klientów.

 • PŁYNNA INTEGRACJA BEZPRZEWODOWEJ SIECI STACJONARNEJ FIXED NETWORK

  PŁYNNA INTEGRACJA BEZPRZEWODOWEJ SIECI STACJONARNEJ FIXED NETWORK PŁYNNA INTEGRACJA BEZPRZEWODOWEJ SIECI STACJONARNEJ FIXED NETWORK

  Od 2012 roku Diehl Metering rozpoczął projekty pilotażowe z EWA, wykorzystując wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS w kilku obszarach. Wodomierze się sprawdziły i EWA złożyła pierwsze zamówienie w Diehl Metering w 2016 roku.

  Obecnie sieć EWA obejmuje około 75 000 liczników HYDRUS, które są odczytywane co 3 godziny przez 95 centralek IZAR RDC PREMIUM rozmieszczonych w całym Bahrajnie. Pozostałe 182 000 liczników jest obecnie w trakcie integracji z IZAR@NET. Dzięki integracji z serwerami EWA wszystkie rozliczenia odbywają się teraz automatycznie.

  Współpracując z lokalnym partnerem EMCO, zespół Diehl Metering wdrożył rozwiązanie sieci stacjonarnej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych, instalując około 100 centralek IZAR do zdalnego odczytu liczników HYDRUS M-BUS. System jest zintegrowany z
  IZAR@NET, naszym oprogramowaniem do gromadzenia i zarządzania danymi z liczników.

  W sieci EWA niektóre urządzenia to liczniki innych firm zainstalowane w podziemnych komorach. Dzięki swojej elastyczności IZAR@NET ułatwia przesyłanie danych z zewnętrznych liczników i rejestratorów danych do serwerów EWA, umożliwiając monitorowanie zużycia, ciśnienia i temperatury w całej sieci.

  Ponadto rozwiązanie to pokonuje wyzwania związane z bardzo starymi budynkami. W obliczu niemożności stworzenia przewodowej sieci stacjonarnej zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy IZAR RDC do odczytu i transmisji danych w ustalonych wcześniej porach. W celu spełnienia wymagań EWA dostarczono łącznie 157 centralek IZAR RDC.

 • MNIEJ STRAT I WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ ORAZ SATYSFAKCJA KLIENTA

  MNIEJ STRAT I WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ ORAZ SATYSFAKCJA KLIENTA MNIEJ STRAT I WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ ORAZ SATYSFAKCJA KLIENTA

  EWA może teraz monitorować i analizować zachowania konsumentów. IZAR@NET w sposób ciągły mierzy dane licznika, wysyłając ostrzeżenia, gdy urządzenia są niesprawne lub gdy zostanie wykryty alarm lub błąd. Pomogło to ograniczyć manipulację licznikami z zewnątrz i znacznie zmniejszyło straty wody.

  Ponadto nowy system automatyzuje proces fakturowania, eliminując możliwość błędu ludzkiego i zapewniając satysfakcję klienta. Decydując się na wdrożenie inteligentnych rozwiązań Diehl Metering, EWA wkroczyła na ścieżkę do realizacji swojej wizji zrównoważonej przyszłości.