Tjänster

Tjänster Tjänster

Optimera dina processer med Diehl Metering

Öka värdet i ditt nät. Diehl Metering erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud - från konsulttjänster och planering till finansiering, implementering och driftsupport. Ingen känner dina utmaningar och strategiska mål lika bra som du själv. Därför stöttar vi dig som en stark partner, arbetar med dig för att utveckla bästa möjliga lösning och skräddarsy våra tjänster efter dina nuvarande och framtida krav. För dig utvecklar vi den bästa mätningen som finns tillgänglig på marknaden – individuellt skräddarsydd efter dina behov.

Tjänster Tjänster

Diehl Metering-lösningen är öppen och multimodulär

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en hållbar och effektiv lösning. Vi är också redo att integrera befintliga hårdvaru- och systemkomponenter eller designgränssnitt till Smart City-system på högre nivå. Naturligtvis garanterar vi maximal säkerhet för data och processer. Diehl Meterings lösningar uppfyller ISO 27001 och vår datasäkerhet uppfyller kraven från BSI (Tyska federala byrån för informationssäkerhet).

  • Lås upp hela potentialen för IoT

    Lås upp hela potentialen för IoT Lås upp hela potentialen för IoT

    Med vår IoT Network Planning Service kan du dra nytta av självständig utbildning, vägledning och teknisk support för att skapa en personlig färdplan för ditt IoT-nätverk. Genom att arbeta med experttekniker lär du dig att fatta riskfria beslut om teknik, förenkla budgetplanering och optimera den totala investeringskostnaden. Framförallt planerar du ett helt kompatibelt och framtidssäkert nätverk som är anpassat till dina individuella önskemål, behov och förväntningar, både nu och i framtiden.

    IoT Network Planning Service