Tjänster

Smarta tjänster från rådgivning och implementering till expertanalys – som strategisk partner stöttar vi dig i införandet av smart mätning och även i driften.

Tjänster Tjänster

Optimera dina processer med Diehl Metering

Öka värdet i ditt nät. Diehl Metering erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud - från konsulttjänster och planering till finansiering, implementering och driftsupport. Ingen känner dina utmaningar och strategiska mål lika bra som du själv. Därför stöttar vi dig som en stark partner, arbetar med dig för att utveckla bästa möjliga lösning och skräddarsy våra tjänster efter dina nuvarande och framtida krav. För dig utvecklar vi den bästa mätningen som finns tillgänglig på marknaden – individuellt skräddarsydd efter dina behov.

Tjänster Tjänster

Diehl Metering-lösningen är öppen och multimodulär

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en hållbar och effektiv lösning. Vi är också redo att integrera befintliga hårdvaru- och systemkomponenter eller designgränssnitt till Smart City-system på högre nivå. Naturligtvis garanterar vi maximal säkerhet för data och processer. Diehl Meterings lösningar uppfyller ISO 27001 och vår datasäkerhet uppfyller kraven från BSI (Tyska federala byrån för informationssäkerhet).