Varför smart mätning är nyckeln till nya trender inom undermätning

Undermätning står i allt högre grad inför en miljö som utvecklas. I dag förväntar sig konsumenterna i lägenhetshus att betala för sin faktiska energiförbrukning snarare än för uppskattningar. Dessutom inför lagstiftningen nya regler för sektorn.

Varför smart mätning är nyckeln till nya trender inom undermätning Varför smart mätning är nyckeln till nya trender inom undermätning
Diehl Metering

Varför smart mätning är nyckeln till nya trender inom undermätning

Undermätning står i allt högre grad inför en miljö som utvecklas. I dag förväntar sig konsumenterna i lägenhetshus att betala för sin faktiska energiförbrukning snarare än för uppskattningar. Dessutom inför lagstiftningen nya regler för sektorn. I EU gör direktivet om energieffektivitet det obligatoriskt att möjliggöra fjärravläsning av mätare och att förse hyresgästerna med månatliga uppgifter om deras förbrukning av varmvatten, värme och kyla.

På Diehl Metering kan vi hjälpa dig med dessa utmaningar. Med våra lösningar för smarta mätare kan du inte bara uppfylla konsumenternas förväntningar och de rättsliga kraven, utan du kan också öppna upp nya fördelar och möjligheter inom undermätning.

Med vår Walk-by/Drive-by-lösning kan du samla in förbrukningsdata helt enkelt genom att gå runt eller köra förbi hyreshus. Systemet gör att möten med hyresgästerna hör till det förflutna, vilket gör att du kan spara tid samtidigt som du eliminerar de potentiella felen från manuella avläsningar.

Om du vill gå ett steg längre kan du välja vår lösning för fasta nät för att automatisera fjärravläsning av alla dina kommunicerande vatten-, värme- och kylmätare samt andra sensorer som är kompatibla med OMS-standarden (Open Metering System). Fördelarna? Du sparar tid på datainsamling samtidigt som du möjliggör frekventa mätaravläsningar och du kan erbjuda ytterligare databaserade tjänster. För att öka hyresgästernas tillfredsställelse kan du ge ännu mer insyn genom att dela med dig av förbrukningsdata under hela året.

En alternativ lösning som vi föreslår är vårt trådbundna M-Bus-nätverk för att automatisera fjärravläsning av mätare. Detta är särskilt lämpligt för byggnader som redan är utrustade med rätt infrastruktur eller där radiobaserad dataöverföring är en utmaning. Precis som med ett fast nätverk frigör du din tid samtidigt som du förbättrar hyresgästernas säkerhet och transparens.

I alla dessa lösningar ger vår IZAR-programvara dig en tydlig överblick över dina mätar- och sensordata - med möjlighet att ansluta till andra system, t.ex. din faktureringsprogramvara. Och varför inte erbjuda hyresgästerna vår smartphoneapp IZAR@HOME? De kommer att kunna följa sin förbrukning under hela året, vilket motiverar dem att anta ett mer energieffektivt beteende.

För alla detaljer om våra lösningar för undermätning och fördelarna, se vår sida om undermätning.