Technologia IZAR udowadnia swoją skalowalność w Amiens

Przez ostatnie dziesięć lat Diehl Metering współpracował ściśle z Amiens w północnej Francji, aby stopniowo zwiększać skalę swoich rozwiązań i stale wprowadzać nowe ulepszenia do sieci wodociągowej.

Technologia IZAR udowadnia swoją skalowalność w Amiens Technologia IZAR udowadnia swoją skalowalność w Amiens
Diehl Metering

Przez ostatnie dziesięć lat Diehl Metering współpracował ściśle z Amiens w północnej Francji, aby stopniowo zwiększać skalę swoich rozwiązań i stale wprowadzać nowe ulepszenia do sieci wodociągowej.

Na obszarze 350 km2 Greater Amiens mieszka ponad 178 000 mieszkańców, a woda dostarczana jest do około 55 000 gospodarstw domowych. Nasza współpraca z Amiens rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy wygraliśmy nasz pierwszy przetarg. Ta pierwsza umowa, rozłożona na cztery lata, dotyczyła dostawy liczników objętościowych ALTAIR w połączeniu z technologią radiową IZAR R4 do transmisji danych.

W 2018 r. wdrożyliśmy Sieć Stacjonarną, umożliwiając klientowi dywersyfikację sposobu zbierania odczytów liczników. Najpierw zainstalowaliśmy odbiorniki IZAR RDC PREMIUM i IZAR Battery z antenami na wieżach ciśnień, aby umożliwić automatyczne przesyłanie danych na dużym obszarze. Następnie wyposażyliśmy lokalne śmieciarki w odbiorniki IZAR, a pracownikom dostarczyliśmy tablety IZAR@MOBILE 2. To pasywne rozwiązanie typu "Drive-by" umożliwia łatwe zbieranie odczytów liczników przez śmieciarki podczas ich zwykłej pracy. 

W tym roku aglomeracja Amiens jeszcze bardziej wzmocni swoją sieć, przechodząc na HYDRUS BULK 2.0, statyczny wodomierz ultradźwiękowy do pomiaru objętości, który pomoże w wykrywaniu wycieków. W 2020 r. nastąpi przejście na komunikację radiową IZAR nowej generacji, której zasięg i dokładność umożliwiają zbieranie danych w trudno dostępnych miejscach.

Poprzez ciągłe poleganie na rozwiązaniach Diehl Metering we współpracy z Amiens pokazało, jak można płynnie regulować swoją sieć, zapewniając pełną kompatybilność z istniejącymi instalacjami. Obecnie, wszystkie wodomierze na danym obszarze mogą być odczytane w ciągu miesiąca przy użyciu tylko trzech śmieciarek. Dla firmy Amiens korzyścią jest zarówno oszczędność czasu, jak i redukcja kosztów.