Sprawimy, że nieznane w ciepłownictwie miejskim będzie widoczne i przewidywalne

IZAR@SMART ENERGY to opracowana przez Diehl Metering aplikacja do zarządzania prognozami energetycznymi (EFM), która przynosi intuicyjny monitoring i prognozy w miejskich sieciach ciepłowniczych. Do korzyści dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej zaliczyć można obniżone koszty operacyjne, zoptymalizowane zarządzanie czasem i wyższy poziom zrównoważenia.

Sprawimy, że nieznane w ciepłownictwie miejskim będzie widoczne i przewidywalne Sprawimy, że nieznane w ciepłownictwie miejskim będzie widoczne i przewidywalne
Diehl Metering

IZAR@SMART ENERGY to opracowana przez Diehl Metering aplikacja do zarządzania prognozami energetycznymi (EFM), która przynosi intuicyjny monitoring i prognozy w miejskich sieciach ciepłowniczych. Do korzyści dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej zaliczyć można obniżone koszty operacyjne, zoptymalizowane zarządzanie czasem i wyższy poziom zrównoważenia.

W miarę jak miasta i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej poszukują rozwiązań poprawiających wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój, miejskie systemy ciepłownicze stają się coraz to bardziej atrakcyjną opcją. Na przykład Unia Europejska planuje wykorzystać energię grzewczą miejskich sieci ciepłowniczych, dążąc do osiągnięcia celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030. Ma to na celu w pierwszej kolejności zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym ograniczaniu emisji CO2.

Przyszłość ciepłownictwa miejskiego spoczywa w osiąganiu wyższej wydajności istniejących sieci oraz integracji alternatywnych źródeł ciepła. Aby zmaksymalizować ten potencjał, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą opanować wiele wątpliwości, które są nieodłącznym elementem każdej sieci ciepłowniczej.

Dzięki IZAR@SMART ENERGY – aplikacją do zarządzania prognozami energetycznymi, Diehl Metering sprawia, że te niewiadome stają się widoczne i bardziej przewidywalne. Poprzez intuicyjny monitoring informacji z inteligentnych ciepłomierzy aplikacja informuje o tym, co dzieje się w sieci dystrybucyjnej, dzięki czemu możesz zidentyfikować anomalie w czasie rzeczywistym. Będziesz w stanie zmniejszyć straty ciepła, obniżyć koszty konserwacji i zwiększyć zadowolenie klienta.

Co więcej, to oprogramowanie zapewnia wgląd w zmiany zużycia energii oraz zmiany pogody w czasie i wykorzystuje te informacje, aby prognozować przyszłe zapotrzebowanie. Umożliwia to dostosowanie podaży do zużycia i przejście na system regulowany popytem, co znacznie zmniejsza straty energii.

IZAR@SMART ENERGY – aplikacją do zarządzania prognozami energetycznymi jest najnowszym przykładem tego, w jaki sposób Diehl Metering łączy innowacje i zrównoważony rozwój, wciąż odnajdując nowe drogi do redukcji strat i kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Odkryj wszystkie zalety zastosowania na naszej nowej stronie internetowej IZAR@SMART ENERGY.