Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału

Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału
Diehl Metering

W procesie ewolucji naszej organizacji w kierunku bycia bardziej skoncentrowaną na kliencie, Diehl Metering wyznaczył Jean-Claude’a Luttringera na nowego dyrektora do spraw operacyjnych (COO) i członka Rady Oddziału. Doświadczony lider i menedżer będzie nadzorował rozwój rozwiązań technicznych i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów.

Od roku 2019, Diehl Metering w coraz większym stopniu staje się funkcjonalną organizacją z ujednoliconymi procesami. Celem jest stworzenie wysokiej jakości produktów i rozwiązań technicznych, które umożliwią naszym klientom posiadanie jednego źródła odpowiadającego wszystkim ich potrzebom.

Obecnie branża pomiarowa jest napędzana czynnikami zewnętrznymi znanymi jako „4D” – dekarbonizacja, digitalizacja, decentralizacja i demografia. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wszystkich wielkości są obecnie pod wzrastającą presją, by optymalizować wydajność operacyjną, dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak detektory wycieków i prognozowanie zużycia. W Diehl Metering, chcemy dostarczać naszym klientom najlepszych narzędzi w tym obszarze i aktywnie pracujemy, aby stać się jednym źródłem wsparcia dla nich, oferując istotne umiejętności konsultingowe oraz analizę danych. Utworzenie nowej funkcji COO jest częścią tej strategii.

Jean-Claude Luttringer przejmuje obowiązki COO w Radzie Oddziału od dnia 1 sierpnia 2022 r. Jego rola polega na dostosowywaniu naszych działań i organizacji łańcucha dostaw do naszych globalnych wyzwań. Pozwoli to nam skupić się na naszych głównych celach, takich jak badanie nowych rynków, czas wprowadzania na rynek i redukcja kosztów.

Jean-Claude Luttringer dołączył do firmy w 1988 r. Po ukończeniu studiów z zarządzania produkcją w Instytucie Technologii Uniwersytetu w Miluzie, we Francji, pracował w branży inżynierii zakładów chemicznych oraz dla młodej kanadyjskiej firmy wyspecjalizowanej w połączeniach satelitarnych. W Diehl Metering, niestrudzenie pracował by rozwijać i ulepszać metody pracy, mając na sercu dobro ludzi, we wszystkim co robimy. Przez lata zakres jego odpowiedzialności poszerzał się, by objąć logistykę i zakupy strategiczne; pomógł również założyć dział industrializacji. W 2016 r. został CTO (Dyrektor ds Technologii) w Diehl Metering Francja, a w 2019 r. został mianowany wiceprezesem ds. dostarczania rozwiązań, odpowiedzialnym za operacje, łańcuch dostaw i industrializację w całym dziale Metering.

Jako COO, wniesie swoją wiedzę specjalistyczną w dziedzinie przywództwa i przedsiębiorczości. Ostatnie wydarzenia, takie jak powtarzające się fale upałów i susze, przypomniały nam wszystkim jak bardzo istotna jest optymalizacja sposobu w jaki zarządzamy wodą i zasobami energii. „Stało się jasne, że musimy pilnie zdekarbonizować nasze systemy energetyczne”, mówi Jean-Claude Luttringer „a to wymaga lepszego zarządzania energią i dostosowanych sieci”. To są dwa kluczowe obszary, w których  Diehl Metering może dostarczyć rozwiązania techniczne i dostosowane usługi. Jestem przekonany, że możemy odnieść sukces i jestem również bardzo dumny z tego, że stałem się częścią rozwiązania w zakresie ochrony zasobów naszej planety”.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.