Pomagamy Kigali stać się afrykańskim liderem w zrównoważonej gospodarce zasobami wodnymi

To pursue its ambitions in sustainability, the Water and Sanitation Corporation (WASAC) in Rwanda’s capital city of Kigali has put its trust in Diehl Metering technology to be part of the upgrade project of its network.

Pomagamy Kigali stać się afrykańskim liderem w zrównoważonej gospodarce zasobami wodnymi Pomagamy Kigali stać się afrykańskim liderem w zrównoważonej gospodarce zasobami wodnymi
Diehl Metering

Aby zrealizować swoje ambicje dotyczące zrównoważonej gospodarki, korporacja Water and Sanitation Corporation (WASAC) w stolicy Rwandy Kigali, zaufała technologii Diehl Metering wybierając ją jako komponent projektu modernizacji sieci wodociągowej. WASAC uznał model AURIGA za wodomierz właściwy, aby osiągnąć cel polegający na ograniczeniu objętości wody niedochodowej, dzięki zainstalowaniu niezawodnych wodomierzy, które w przyszłości mają stać się benchmarkiem dla rozwiązania AMR.

Rwanda ma jedną z najwyższych gęstości zaludnienia w Afryce Subsaharyjskiej. Oczekuje się, że populacja jej stolicy Kigali wzrośnie z 1 mln  100 tys. w 2012 r. do 3 mln 800 tys. w 2050 r. Oznacza to, że WASAC mierzy się z ogromnym wzrostem zapotrzebowania na wodę, starzejącą się siecią wodociągową i wodomierzami, co w konsekwencji powoduje wysokie współczynniki objętości wody niedochodowej (NRW), niskie ciśnienie sieciowe, zawyżone koszty zużycia energii oraz znaczące niedobory wody.

Mając świadomość potrzeby działania, WASAC postawiło sobie wysokie cele. Planuje stać się najbardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji w Afryce, zapewniającym powszechny dostęp do bezpiecznej wody do roku 2024, zgodnie z krajową strategią transformacji Rwandy oraz celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwo chce zmniejszyć wskaźnik NRW z 44% do 25%, zastępując zużyte rury i inwestując w środki kontroli wydajności, z wiarygodnymi i inteligentnymi miernikami na czele.

WASAC zainteresowało się naszym wodomierzem AURIGA dzięki projektowi referencyjnemu wdrożonemu w Rwandzie w roku 2021 przez naszego regionalnego dystrybutora, Danco Capital Limited. Jakiś czas temu, przedsiębiorstwo zamówiło 22 400 wodomierzy AURIGA DN20, które zostały zamontowane w Kigali, planując dodanie kolejnych 50 000 wodomierzy w przyszłości.

W ramach programu pilotażowego WASAC odwiedziło naszą fabrykę w Saint-Louis (Francja) i zapoznał się lepiej z naszymi systemami zdalnego odczytu radiowego. Dzięki ścisłej współpracy chcemy pomóc w rozwiązaniu problemu NRW i przejściu na zrównoważoną gospodarkę wodną w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb ludności.