Nasza wizja Nasza wizja

Wyzwanie: wpływ globalnych megatrendów

Wyzwania stojące przed Diehl Metering i jej klientami to te same wyzwania, przed którymi stoi każdy z nas. Zmiana klimatu, przeludnienie i niedobór zasobów zagrażają zarówno naszej planecie, jak i naszemu stylowi życia.

Co trzecia osoba na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej1, a ogrzewanie i chłodzenie odpowiadają obecnie za 48% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią2.

Do 2050 r. na ziemi będzie żyło 9,7 miliarda ludzi1,  dodatkowo oczekuje się, że ludność na całym świecie będzie zużywać o 50% więcej energii3 oraz 55% więcej wody4. Innymi słowy, zbyt szybko zużywamy zbyt dużo zasobów naturalnych naszej planety, co powoduje większe nierówności na całym świecie.

Aby lepiej zarządzać wodą i energią, nasi klienci muszą działać na wielu frontach. W jaki sposób? Zmniejszając wodę nieprzynoszącą dochodu, wprowadzając rozwiązania cyfrowe do swojej sieci, zwiększając wydajność operacyjną dzięki analizom opartym na danych i stale przestrzegając przepisów, takich jak dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej.

W Diehl Metering wierzymy, że naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest pomaganie wszystkim w sprostaniu tym licznym wyzwaniom.

NASZA WIZJA: WSPÓŁPRACA I INNOWACJE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

W obliczu globalnych trendów wpływających na naszą planetę jesteśmy przekonani, że znalezienie nowych i odpowiedzialnych sposobów wykorzystania naszych zasobów naturalnych jest teraz pilniejsze niż kiedykolwiek.

Wierzymy w świat, w którym zasoby są optymalnie zarządzane, wszędzie. Dzięki zaawansowanym technologiom i rozwiązaniom wzmacniamy naszych klientów i społeczności, którym służą, aby przyczyniali się do bardziej zrównoważonego jutra.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

NASZA DEKLARACJA: EMPOWER A SUSTAINABLE FUTURE

Łączymy podejście zorientowane na ludzi z silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Wspieramy klientów, konsumentów i społeczności, dając im narzędzia, których potrzebują do bardziej odpowiedzialnego i wydajnego zarządzania wodą i energią. W ten sposób umożliwiamy im aktywny udział w lepszej przyszłości.

Dajemy naszym pracownikom siłę do pozytywnej zmiany. Pracując w Diehl Metering, mogą naprawdę zmienić zachowanie cennych zasobów planety dla przyszłych pokoleń.

Poprzez te działania wspieramy zrównoważoną przyszłość.

1. ONZ 2019
2. Globalny raport o stanie energii ze źródeł odnawialnych 2019 według REN21
3. OOŚ 2019
4. OECD 2012