Water betekent alles voor ons

Op 22 maart 2021 viert Wereldwaterdag de waarde van water en vergroot het bewustzijn van de schaarste ervan. Hét moment om u af te vragen: wat betekent water voor u?

Water betekent alles voor ons Water betekent alles voor ons
Diehl Metering
News

Op 22 maart 2021, Wereldwaterdagwordt de waarde van water gevierd en wordt de aandacht gevestigd op de schaarste ervan. Hét moment om uaf te vragen: wat betekent water voor u?

Bij Diehl Metering is water een integraal onderdeel van wie wij zijn. Onze geschiedenis met het element water begin in 1862, toen wij begonnen als een gieterij die armaturen voor waterinstallaties produceerde. Sindsdien zijn hoogwaardige watermeters een steunpilaar van onze onderzoeks- en productieafdelingen en vormen zij de hoeksteen van onze intelligente wateroplossingen.

Het is soms gemakkelijk om water als vanzelfsprekend te beschouwen, maar we mogen nooit vergeten dat het voor ieder van ons een centrale rol speelt. Water maakt tot 60% van ons lichaamsgewicht uit en is essentieel voor het leven overal op de planeet. Wij gebruiken het in onze huizen, in de landbouw en in de industrie. Het is van vitaal belang voor onze gezondheid en ons sociaal welzijn, voor een evenwichtig ecosysteem en voor het welzijn van onze planeet. Alles wat er met water gebeurt, heeft altijd invloed op ons allemaal.

Daarom is Wereldwaterdag een gelegenheid om de waarde van water te vieren en onze inspanningen op te voeren om het voor toekomstige generaties te behouden. Een stabiele en constante watervoorziening is de ruggengraat van elke natie, maar toch leven 2,2 miljard mensen over de hele wereld zonder toegang tot schoon water. Het is aan ieder van ons om een verschil te maken.

Bij Diehl Metering zetten wij ons in om klanten, consumenten en gemeenschappen in staat te stellen efficiënter en verantwoordelijker met water om te gaan. Wij ontwikkelen onze oplossingen en diensten om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren. Op deze manier helpen wij mensen over de hele wereld om afval te verminderen en bij te dragen aan de duurzaamheid van de planeet.

Vraag uzelf ter gelegenheid van Wereldwaterdag af wat water voor u betekent. Wat waardeert u er het meest aan en waar is het voor u het belangrijkst? Laten wij vooral niet vergeten dat water voor ons zorgt; dus moeten wij voor water zorgen.