Hoe districtsverwarming en -koeling de energietransitie kunnen ondersteunen

Een oproep aan Europa om de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen, heeft de verwarmings- en koelingssector in de schijnwerpers gezet, die 50% van het totale eindenergieverbruik in de EU vertegenwoordigt.

Diehl Metering
News
Hoe districtsverwarming en -koeling de energietransitie kunnen ondersteunen Hoe districtsverwarming en -koeling de energietransitie kunnen ondersteunen

Een oproep aan Europa om de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen, heeft de verwarmings- en koelingssector in de schijnwerpers gezet, die 50% van het totale eindenergieverbruik in de EU vertegenwoordigt.

In haar toespraak over de Staat van de Unie in september 2020 benadrukte EU-voorzitter Ursula von der Leyen de noodzaak om ambitieuzere tussentijdse doelstellingen vast te stellen om te voldoen aan de Europese Green Deal, een stappenplan om de netto-uitstoot van broeikasgassen in Europa tegen 2050 tot nul terug te brengen. Op die manier wil Europa het eerste klimaatneutrale continent worden.

De voorzitter zei dat tegen 2030 de uitstoot 55% onder het niveau van 1990 moeten liggen. Een doelstelling die veel ambitieuzer is dan de oorspronkelijk vastgestelde 40%. Aangezien slechts 13% van de verwarming en koeling in Europa afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, speelt deze sector een sleutelrol in de groene transitie.

Duurzame energiebronnen

Om het nieuwe streefcijfer te halen, moet de EU het totale aandeel van hernieuwbare energie verhogen tot 38% à 40% van het bruto-eindverbruik. In deze context moet verwarming en koeling tegen 2030 een aandeel van ongeveer 40% hernieuwbare energie bereiken, en de vierde generatie districtsverwarming en -koeling (4GDHC) zal een cruciale rol spelen in dit proces.

Er moet nu worden begonnen met het grootschalig gebruik van 4GDHC, omdat ditt een aanzienlijke impact zal hebben. Als warmte-infrastructuur op basis van verlies- en temperatuurgeoptimaliseerde warmtenetten, maakt 4GDHC het gebruik van meerdere hernieuwbare energiebronnen en tevens grootschalige warmteopslag mogelijk. Op deze manier levert het een aanzienlijke winst op in energie-efficiëntie en vermindert het de CO2-uitstoot.

Waarom efficiëntie essentieel is

De toekomst van disctrictsverwarming en -koeling ligt niet alleen in de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, maar ook in het behalen van grotere efficiëntiewinsten. De meeste districtsverwarmingsnetwerken kunnen profiteren van lagere aanvoertemperaturen, vermindering van warmte-/koelingsverliezen en een verschuiving naar vraaggestuurde productie. Al deze maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van afval en het creëren van een duurzamer model.

Daarnaast spelen consumenten een cruciale rol bij de totstandbrenging van een klimaatneutrale samenleving. In de EU-richtlijn voor energie-efficiëntie (EED) worden consumenten genoemd als drijvende kracht achter de groene transitie. Vanaf 25 oktober 2020 moeten alle nieuw geïnstalleerde warmte-/koudemeters op afstand uitleesbaar zijn en moet elk kwartaal verbruiksinformatie ter beschikking worden gesteld aan de eindgebruikers. De lidstaten werken momenteel aan de omzetting van de EED-richtlijnen in nationaal recht.

Dus, hoe kunnen DHC-bedrijven (District Heating and Cooling bedrijven) hun netwerken in eigen handen nemen en bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere toekomst? Door precies aan te geven waar zij nieuwe efficiëntieverbeteringen in hun netwerk kunnen aanbrengen. En door hun klanten de mogelijkheid te bieden duurzamer te zijn. Dit is precies wat wij bij Diehl Metering bieden met onze digitale smart metering-oplossingen.

De kracht van informatie

De efficiëntie van districtsverwarming/-koeling is gebaseerd op een feilloos technisch systeem en verantwoord consumentengedrag. De sleutel tot het bereiken van beide doelen is informatie. Met de communicerende energiemeters van Diehl Metering, zoals de SHARKY-serie en sensoren, beschikt u over een uitgebreide reeks gegevens die automatisch via een vast netwerk worden verzameld, zonder dat u de woning van de consument hoeft te betreden. In tijden van social distancing is dit een aanzienlijk voordeel.

De schat aan gegevens wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van onze krachtige IZAR-software, die inzichten biedt, waarmee u uw distributienetwerk voortdurend kunt optimaliseren en uw klanten en gebouwen beter kunt begrijpen. U kunt hoge retourtemperaturen elimineren en warmteverliezen en lekken verminderen. Het nettoresultaat is een grotere energie-efficiëntie van zowel uw distributienetwerk als uw verwarming en koeling.

Bovendien kunnen consumenten met de IZAR@HOME smartphone-app van Diehl Metering hun verbruiksgewoonten volgen, vergelijken en verbeteren. Door uw klanten transparantie te bieden over hun verbruiksgegevens, stelt u hen in staat hun gedrag te veranderen, afval te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Bij Diehl Metering helpen wij nutsbedrijven en industriële klanten over de hele wereld om het volledige potentieel van intelligente verwarmings- en koelsystemen te benutten. Omdat we er vast van overtuigd zijn dat de groene transitie afhangt van de integratie van hernieuwbare energiebronnen en de efficiënte werking van disctrictverwarmings- en koelsystemen.