Hvordan fjernvarme og afkøling kan understøtte energiomstillingen

En opfordring til Europa om at fremskynde overgangen til klimaneutralitet har sat fokus på varme- og kølesektoren, som udgør 50% af det samlede endelige energiforbrug i EU.

Diehl Metering
Nyheder
Hvordan fjernvarme og afkøling kan understøtte energiomstillingen Hvordan fjernvarme og afkøling kan understøtte energiomstillingen

En opfordring til Europa om at fremskynde overgangen til klimaneutralitet har sat fokus på varme- og kølesektoren, som udgør 50% af det samlede endelige energiforbrug i EU.

I sin tale i september 2020 omkring tilstanden i EU, understregede EU-præsident Ursula von der Leyen behovet for, at sætte mere ambitiøse delmål for at respektere den europæiske grønne aftale - en køreplan for at reducere Europas nettoudledning af drivhusgasser til nul inden 2050. Dermed bliver Europa det første klimaneutrale kontinent.

Præsidenten sagde, at emissionerne i 2030 skulle være 55% lavere end 1990-niveauet - et mål, der er betydeligt mere ambitiøst end de oprindeligt fastsatte 40%. Da kun 13% af Europas opvarmning og afkøling stammer fra vedvarende energi, har sektoren en nøglerolle i den grønne overgang.

Bæredygtige kilder

For at nå det nye mål er EU nødt til, at øge den samlede andel af vedvarende energi til et niveau, fra 38% til 40% af det endelige bruttoforbrug. I denne sammenhæng, skal opvarmning og afkøling opnå en andel på omkring 40% af vedvarende energi inden 2030, og 4. generations fjernvarme og afkøling (4GDHC), vil spille en afgørende rolle i denne proces.

Storstilet brug af 4GDHC bør starte nu, og det vil have en betydelig indvirkning.
Som en varmeinfrastruktur baseret på tabs- og temperaturoptimerede varmenetværk, muliggør 4GDHC brugen af flere vedvarende energikilder, samtidig med at det muliggør lagring af varme i massiv skala. På denne måde opnås betydelige gevinster i energieffektivitet, og reducerer samtidig CO2-emissioner.

Hvorfor effektivitet er afgørende

Fremtiden for fjernvarme og afkøling ligger ikke kun i overgangen til vedvarende energi, men også i at sikre større effektivitet. De fleste DHC-netværk kunne drage fordel af lavere fremløbstemperaturer, reduktioner i varme-/køletab, samt et skift i forhold til efterspørgselsbaseret produktion. Alle disse foranstaltninger kan bidrage til at reducere affald, og skabe en mere bæredygtig model.

Derudover har forbrugerne en vigtig rolle i udformningen af et CO2-neutralt samfund. EUs energieffektivitetsdirektiv (EED), placerer forbrugerne som drivkræfter for den grønne overgang. Fra d. 25. oktober 2020 skal alle nye varme-/kølemålerinstallationer være fjernaflæselige, og forbrugeroplysninger skal gøres tilgængelige for slutbrugerne på kvartalsbasis. Medlemsstaterne arbejder i øjeblikket på at implementere EED-retningslinjerne i national lovgivning.

Så hvordan kan DHC-virksomheder tage ansvar for deres netværk og bidrage til en mere effektiv og bæredygtig fremtid? Ved nøjagtigt at identificere, hvor de kan afdække nye effektivitetsgevinster i deres netværk. Og ved at give kunderne mulighed for at være mere bæredygtige. Hos Diehl Metering er det nøjagtigt det, vi leverer med vores intelligente digitale målerløsninger.

Styrken ved information

Effektiviteten af DHC er afhængig af et fejlfrit teknisk system, og forbrugernes ansvarlige adfærd. Nøglen til at nå begge disse mål er information. Diehl Meterings kommunikerende energimålere, såsom SHARKY-serien og sensorer, giver dig et omfattende udvalg af data, der indsamles automatisk via et fast netværk uden, at skulle gå ind i forbrugerens hjem. I disse tider med social afstand er dette en betydelig faktor.

Denne mængde data analyseres derefter ved hjælp af vores kraftfulde IZAR-software, der giver indsigt, så du konstant kan optimere dit distributionsnetværk og bedre forstå dine forbrugere og bygninger. Du vil være i stand til at eliminere høje returtemperaturer og reducere varmetab og lækager. Nettoresultatet er større energieffektivitet i både dit distributionsnetværk og din varme- og køleproduktion.

Hvad mere er, Diehl Meterings IZAR@HOME-smartphone-app giver forbrugerne mulighed for at følge, sammenligne og forbedre deres forbrugsvaner. Ved at tilbyde dine kunder gennemsigtighed om deres forbrugsdata giver du dem mulighed for at ændre deres adfærd, reducere spild og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Hos Diehl Metering understøtter vi forsyningsselskaber og industrikunder overalt i verden, med at nå det fulde potentiale i intelligente varme- og kølesystemer. Fordi vi er overbevist om, at den grønne overgang afhænger af integrationen af vedvarende energikilder og af effektiv drift af fjernvarme- og kølesystemer.