Jak lokalne ogrzewanie i chłodzenie wspierają transformację energetyczną

Wezwanie Europy do przyspieszenia przejścia na neutralność klimatyczną skoncentrowało się na sektorze ogrzewania i chłodzenia, który stanowi 50% całkowitego końcowego zużycia energii w UE.

Diehl Metering
Wiadomości prasowe
Jak lokalne ogrzewanie i chłodzenie wspierają transformację energetyczną Jak lokalne ogrzewanie i chłodzenie wspierają transformację energetyczną

Wezwanie Europy do przyspieszenia przejścia na neutralność klimatyczną skoncentrowało się na sektorze ogrzewania i chłodzenia, który stanowi 50% całkowitego końcowego zużycia energii w UE.

W swoim przemówieniu we wrześniu 2020 r. przewodnicząca UE Ursula von der Leyen podkreśliła potrzebę wyznaczenia bardziej ambitnych celów pośrednich, aby przestrzegać Europejskiego Zielonego Ładu, mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie do 2050 r. W ten sposób Europa stanie się pierwszym neutralnym kontynentem dla klimatu.

Do 2030 r. emisje powinny być o 55% niższe niż z 1990 r. - jest to cel znacznie bardziej ambitny niż pierwotnie ustalona liczba 40%. Biorąc pod uwagę, że tylko 13% energii cieplnej i chłodniczej w Europie pochodzi ze źródeł odnawialnych, sektor ten ma do odegrania kluczową rolę w zielonej transformacji.

Zrównoważone źródła

Aby osiągnąć nowy cel, UE będzie musiała zwiększyć ogólny udział energii odnawialnej do poziomu 38–40% końcowego zużycia. W tym kontekście ogrzewanie i chłodzenie muszą osiągnąć około 40% udziału energii odnawialnej do 2030 r., a system centralnego ogrzewania i chłodzenia czwartej generacji (4GDHC) będzie odgrywać kluczową rolę w tym procesie.

Wykorzystanie 4GDHC na dużą skalę powinno rozpocząć się teraz i będzie miało znaczący wpływ. Jako infrastruktura cieplna oparta na sieciach ciepłowniczych zoptymalizowanych pod kątem strat i temperatury, 4GDHC umożliwia wykorzystanie wielu odnawialnych źródeł energii, jednocześnie umożliwiając magazynowanie ciepła na masową skalę. W ten sposób zapewnia znaczny wzrost efektywności energetycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2.

Dlaczego efektywność jest niezbędna

Przyszłość lokalnego ogrzewania i chłodzenia polega nie tylko na przejściu na odnawialne źródła energii, ale także na zapewnieniu większego przyrostu wydajności. Większość sieci ciepłowniczych mogłaby skorzystać na niższych temperaturach przepływu, zmniejszeniu strat ciepła / chłodu i przejściu na produkcję opartą na zapotrzebowaniu. Wszystkie te środki mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów i stworzenia bardziej zrównoważonego modelu.

Ponadto konsumenci mają do odegrania istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) stawia konsumentów jako siłę napędową zielonej transformacji. Od 25 października 2020 r. wszystkie nowe instalacje liczników ciepła oraz chłodu powinny umożliwiać zdalny odczyt, a informacje o zużyciu muszą być udostępniane użytkownikom końcowym co kwartał. Państwa członkowskie pracują obecnie nad wdrożeniem wytycznych EED do prawa krajowego.

Jak więc firmy DHC mogą przejąć kontrolę nad swoimi sieciami i przyczynić się do bardziej wydajnej i zrównoważonej przyszłości? Poprzez dokładne określenie, gdzie mogą odkryć nowe usprawnienia w swojej sieci. Dodatkowo umożliwiając swoim klientom bardziej zrównoważony rozwój. W Diehl Metering dokładnie to zapewniamy dzięki naszym cyfrowym inteligentnym rozwiązaniom pomiarowym.

Potęga informacji

Wydajność DHC zależy od bezbłędnego systemu technicznego i odpowiedzialnego zachowania konsumentów. Kluczem do osiągnięcia obu tych celów jest informacja. Liczniki energii z funkcją komunikacji firmy Diehl Metering, takie jak seria Sharky zapewniają szeroki zakres danych, gromadzonych automatycznie za pośrednictwem sieci stacjonarnej, bez konieczności wchodzenia do domu konsumenta. W obecnych czasach dystansu społecznego jest to znaczna zaleta.

Bogactwo danych jest następnie analizowane za pomocą naszego oprogramowania IZAR, dzięki czemu możesz stale optymalizować swoją sieć. Dzięki temu będziesz w stanie zmniejszyć straty ciepła i wycieki. Rezultatem tego będzie większa efektywność energetyczna zarówno w sieci dystrybucyjnej, jak i w produkcji ogrzewania i chłodzenia.

Co więcej, aplikacja IZAR @ HOME firmy Diehl Metering na smartfony umożliwia konsumentom śledzenie, porównywanie i poprawę ich nawyków konsumpcyjnych. Oferując swoim klientom przejrzystość w zakresie danych dotyczących zużycia, umożliwiając im zmianę zachowania, ograniczenie ilości odpadów i przyczynienie się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

W Diehl Metering wspieramy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwa na całym świecie w osiągnięciu pełnego potencjału inteligentnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Ponieważ głęboko wierzymy, że zielona transformacja zależy od integracji odnawialnych źródeł energii oraz od wydajnego działania lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia.