Onze bedrijfscultuur Onze bedrijfscultuur

Mensen vormen het hart van ons bedrijf en onze bedrijfscultuur draait om onze klanten, onze werknemers en onze aandeelhouders.

Deze 3 pijlers zijn het fundament onder de waarden die wij allen delen.

VERTROUWEN

Heb vertrouwen en sta open voor verandering

Wij werken allemaal met passie aan dezelfde doelen en staan achter de waarden van Diehl Metering. Wij zoeken naar synergieën en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

De doelstellingen van de Groep hebben voorrang op individuele belangen. Wij hebben vertrouwen in de beslissingen van het management en voeren veranderingen op een open, actieve manier door. Daarbij treden we op als rolmodel, ondersteunen we anderen en streven we consequent naar de beste oplossing voor het team.

PRESTATIES

Verwezenlijk doelen en handel als een ondernemer

Wij moedigen onze werknemers aan om hun eigen doelen te bepalen, in lijn met de strategie van Diehl Metering. Elke werknemer stelt doelen binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied. Om onze doelen te bereiken, prioriteren wij onze dagelijkse taken en pakken wij uitdagingen proactief aan.

Leidinggevenden helpen teams om succesvol te zijn door een productieve houding aan te moedigen, blijk te geven van erkenning en constructieve feedback te geven.

SAMENWERKING

Werk als teamspeler voor gezamenlijk succes

Goede communicatie, duidelijke processen en een sterke samenwerking zijn essentieel voor een succesvolle werkwijze. Daarvoor hebben we zelfvertrouwen nodig en moeten we vertrouwen hebben in de bekwaamheid van andere mensen, zoals werknemers, partners of experts. Vertrouwen maakt de zaken minder complex. Wij geven richtlijnen in plaats van alle controle te willen behouden, staan open voor andere meningen, aanvaarden kritiek en gebruiken die constructief.

VERANTWOORDELIJKHEID

Delegeer macht en neem verantwoordelijkheid over

Elke werknemer is verantwoordelijk voor het succes van Diehl Metering en neemt zijn of haar eigen beslissingen binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied.

Fouten zijn het bewijs dat er iets wordt geprobeerd. Leidinggevenden dragen een bijzondere verantwoordelijkheid. Als leiders en rolmodellen moedigen zij hun werknemers aan om verantwoordelijkheid te nemen en helpen zij hen bij het dragen van die verantwoordelijkheid