Nasza kultura korporacyjna

Nasza kultura korporacyjna Nasza kultura korporacyjna

Ludzie są sercem naszej działalności, a nasza kultura korporacyjna koncentruje się wokół naszych klientów, naszych pracowników i naszych udziałowców.

Te 3 filary są dla nas podstawą do wyrażenia wspólnych wartości.

ZAUFANIE

Bądź ufny i otwarty na zmiany

Wszyscy z pasją dążymy do tych samych celów i identyfikujemy się z wartościami Diehl Metering. Poszukujemy synergii i nowych kooperacji.

Cele Grupy mają pierwszeństwo przed indywidualnymi interesami. Ufamy decyzjom zarządczym i wprowadzamy zmiany w sposób otwarty i aktywny. W ten sposób stajemy się wzorem do naśladowania, wspierając innych i konsekwentnie dążąc do znalezienia najlepszego rozwiązania dla zespołu.

OSIĄGNIĘCIA

Realizuj swoje cele i działaj jak przedsiębiorca

Zachęcamy naszych pracowników do definiowania własnych celów zgodnie ze strategią Diehl Metering. Każdy pracownik wyznacza cele w swoim obszarze odpowiedzialności. Aby osiągnąć nasze cele, ustalamy priorytety dla naszych codziennych zadań i proaktywnie stawiamy czoła wyzwaniom.

Kierownicy pomagają zespołom odnosić sukcesy poprzez wspieranie produktywnego podejścia, wyrażanie uznania i dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

WSPÓŁPRACA

Pracuj na rzecz zespołu dla wspólnego sukcesu

Dobra komunikacja, przejrzyste procesy i silna współpraca to klucze do udanego sposobu pracy. W tym celu potrzebujemy pewności siebie i zaufania  zdolności innych ludzi, takich jak pracownicy, partnerzy czy eksperci. Zaufanie zmniejsza złożoność. Zapewniamy wsparcie, a nie narzucamy kontroli, pozostajemy otwarci na różne opinie, akceptujemy krytykę i konstruktywnie ją wdrażamy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Deleguj i przejmij odpowiedzialność

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za sukces Diehl Metering i podejmuje własne decyzje w zakresie swojego zakresu odpowiedzialności.

Błędy są dowodem, że próbujesz. Kierownicy ponoszą szczególną odpowiedzialność. Jako liderzy i wzory do naśladowania, upoważniają swoich pracowników do brania odpowiedzialności i wspierają ich w jej wykonywaniu.