IMS & CERTIFICATEN

IMS & CERTIFICATEN IMS & CERTIFICATEN

Werknemers en managers moeten hun krachten bundelen om onze strategie met succes uit te voeren en tot leven te wekken. Wij moedigen onze werknemers aan om hun eigen beslissingen te nemen, wat betekent dat onze leiders een nieuwe rol krijgen: werknemers helpen om hun potentieel volledig te benutten.

Dr. Christof Bosbach, CEO van Diehl Metering

Ons Integrated Management System (IMS)

Wij maken onze visie en missie concreet door te voldoen aan wereldwijde normen op het gebied van metrologie, kwaliteit, gezondheid, veiligheid, beveiliging, informatiebeveiliging, milieubescherming en preventie van verontreiniging.

Bovenal zorgen het afdelingsbestuur en de proceseigenaren ervoor dat alle personeelsleden:

  • De bepalingen van het IMS-handboek en de bijbehorende documentatie toepassen
  • De beste beroepspraktijken in acht nemen om de kwaliteit van hun werk te waarborgen.
  • Zorgen voor de overeenstemming met het type vervaardigde en geïnstalleerde producten (wettelijke metrologie, ATEX, contact met drinkwater ...)
  • Elke wijziging van regelgevende of metrologische aard verbieden
  • Integer en loyaal handelen bij alle commerciële activiteiten (onpartijdigheid, afwijzing van omkoping, vrije concurrentie, transparantie in relaties en bescherming van intellectuele eigendom)
  • De milieueffecten van producten en activiteiten beperken
  • Bijdragen aan gezondheid en veiligheid door de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Waarborgen dat onze lobbyactiviteiten het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen niet in de weg staan

Wij streven ook naar uitmuntendheid in wettelijke metrologie door de ISO 17025-accreditatie van ons kalibratielaboratorium. Het nastreven van uitmuntendheid stopt nooit.

IMS-beleid (downloadkoppeling)

Certificaten

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.