Implementering af kundeorienterede innovationer inden for fjernvarme

Ved at implementere et fast netværk og støtte en innovativ "motivationstakst", har Diehl Metering hjulpet det danske forsyningsselskab Brønderslev Forsyning A/S med at nå nye højder inden for energieffektivitet. Forsyningsselskabet har også styrket sit ry som pioner inden for fjernvarme og samtidig øget kundetilfredsheden.

Implementering af kundeorienterede innovationer inden for fjernvarme Implementering af kundeorienterede innovationer inden for fjernvarme
Diehl Metering

Ved at implementere et fast netværk og støtte en innovativ "motivationstakst", har Diehl Metering hjulpet det danske forsyningsselskab Brønderslev Forsyning A/S med at nå nye højder inden for energieffektivitet. Forsyningsselskabet har også styrket sit ry som pioner inden for fjernvarme og samtidig øget kundetilfredsheden.

Brønderslev Forsyning A/S er ansvarlig for fjernvarme- og vandforsyningen i Brønderslev. Takket være sit "Fremtidens fjernvarme" koncept, er forsyningsselskabet en pioner inden for intelligent energi, og producerer strøm og fjernvarme via sin egen kraftvarmeenhed.

Vi indledte et samarbejde med Brønderslev Forsyning A/S, for at afhjælpe ineffektivitet i deres netværk. På det tidspunkt blev den danske leverandør konfronteret med høje returtemperaturer i sit net, hvilket tydede på, at mange husstande ikke korrekt udnyttede, det fjernvarmevand de fik leveret. Dette skyldtes forbrugere med en uhensigtsmæssig opvarmningsadfærd - kendt som "dårlige kølere" - eller fordi indstillingerne på deres varmesystem ikke var optimeret. 

Opgradering af netværk

For at løse disse udfordringer, hjalp vi Brønderslev Forsyning A/S med at implementere en innovativ fast netværksløsning, til fuldautomatisk aflæsning af mere end 5.000 SHARKY 775 termiske energimålere. Da manuel aflæsning nu var fortid, kunne forbrugerne være sikre på, at faktureringen altid var korrekt.

For at sikre intelligent lækagedetektion for forbrugerne, installerede vi også SHARKY FS 473 ultralyds flowsensorer i returledningen i hvert hus. Dette gør det muligt at sammenligne flowet i fremløbs- og returledningerne. Hvis der er en afvigelse, udløser SHARKY-måleren en lækagealarm. Forbrugerne kan vælge selv at modtage alarmen via e-mail eller sms, hvis lækagen påvirker dem.

Derudover bruger Brønderslev Forsyning A/S vores IZAR data management software til at identificere høje returtemperaturer, som kan skyldes "dårlige kølere". en kan derefter rådgive forbrugerne om at udvise en adfærd, der reducerer returtemperaturerne, og derved øge energieffektiviteten og reducere husstandens forbrug.

En banebrydende prismodel

For at øge effektiviteten af nettet og kundetilfredsheden yderligere, har Brønderslev Forsyning A/S for nylig indført en "motivationstakst". Med dette system skal forbrugere, der ikke udnytter fjernvarmevandets energi tilstrækkeligt og derfor er ansvarlige for høje returtemperaturer, betale et tillæg. De kan følge deres husstands forbrug og returtemperaturer på vores IZAR@HOME smartphone-app, så de kan reagere og dermed undgå tillægsgebyret.

Takket være kombinationen af motivationstaksten og IZAR@HOME-appen, nyder Brønderslev Forsyning A/S godt af en win-win-situation, hvor forbrugerne ændrer deres adfærd, eller optimerer deres varmesystem, for at undgå at betale tillægsafgift og opnå besparelser, hvilket igen fører til større effektivitet i fjernvarmenettet.