Automatiske aflæsninger, kundetilfredshed og interoperabilitet i Tyrkiet

I over 10 år har Diehl Metering og vores partner Madenerj Inc. arbejdet med Izmir Jeotermal for løbende at optimere forsyningsselskabets netværk, overvågning og fakturering.

Automatiske aflæsninger, kundetilfredshed og interoperabilitet i Tyrkiet Automatiske aflæsninger, kundetilfredshed og interoperabilitet i Tyrkiet
Diehl Metering
Nyheder

I over 10 år har Diehl Metering og vores partner Madenerj Inc. arbejdet med Izmir Jeotermal for løbende at optimere forsyningsselskabets netværk, overvågning og fakturering. Virksomheden driver et af de største geotermiske fjernvarme netværk i verden og drager fordel af de høje niveauer af geotermisk aktivitet i og omkring Tyrkiets tredje største by.

Tilbage i 2011 bestod Izmir Jeotermals netværk af målere fra forskellige producenter. Da hver producent brugte sit eget radiosystem med proprietære protokoller til indsamling af måledata, kæmpede forsyningen med at realisere automatiske måleraflæsninger, hvilket resulterede i en manuel dataindsamlingsproces, der var tidskrævende, arbejdskrævende og tilbøjelig til faktureringsfejl. Samme år lancerede Diehl Metering SHARKY 775 varmemålere i Tyrkiet, og Izmir Jeotermal bestilte 2.500 enheder for at muliggøre fjernaflæsning af målere for første gang.

To år senere tilføjede forsyningen yderligere 11.000 SHARKY-målere, så de kunne få fuldt udbytte af Open Metering System (OMS) kommunikationsstandard, der bruges af vores målere. Den interoperabilitet, der tilbydes af OMS, betyder, at målere og enheder fra andre producenter let kunne integreres i netværket.

Over tid var Izmir Jeotermal så imponeret over kvaliteten og ydeevnen på vores SHARKY varmemålere, at de besluttede at stole udelukkende på vores målere. I dag har forsyningen ca. 30.000 SHARKY-målere i deres netværk, og målerdata indsamles eksternt via en Walk-by-løsning. Dette gør det muligt for forsyningen at levere pålidelig, månedlig fakturering, reducere kundeklager og øge forsyningens image. Med data, der er oftere tilgængelige, kan Izmir Jeotermal også overvåge sit netværk bedre og forbedre effektiviteten gennem optimerede flowhastigheder og lækage detektion.

Kunden har udtrykt særlig tilfredshed med robustheden i vores SHARKY-målere. Selv under barske forhold med geotermisk vand, er målerne designet til at holde langt ind i fremtiden, da vi fortsætter med at arbejde sammen med Izmir Jeotermal for at optimere deres netværk.

Læs hele historien