HYDRUS 2.0

ULTRALJUDSMÄTARE

Tillämpning

HYDRUS 2.0 är en statisk ultraljudsbaserad vattenmätare som lämpar sig för alla typer av kall- och varmvattenförsörjning i bostäder och möjliggör tillförlitliga, långsiktigt stabila mätningar under krävande förhållanden (enheten mäter inte luftbubblor och är okänslig för sedimentering). Enheten har utvecklats inom ramen för MID-bestämmelserna, uppfyller EU:s övriga föreskrifter och har erhållit en rad hygiencertifieringar (KTW/W270, ACS, WRAS med flera). Den integrerade kommunikationsfunktionen stöder fjärravläsning av mätdata, dels av personal till fots eller i fordon (eller genom passiv avläsningsutrustning i fordon), dels via fasta nätverk (uppgradering kräver inget arbete på plats). Tillsammans med Diehl Meterings fasta nätverkssystem IZAR, som har exceptionellt bra täckning, erhålls ett finkornigt och aktuellt dataflöde. På så sätt skapas en infrastruktur där responstiden är minimal och fel kan åtgärdas omedelbart.

Funktioner

 • DN 15 till 50
 • MID-godkänd med dynamiskt område upp till R 800
 • IP 68 lämplig för utomhusinstallationer
 • Integrerad radiokommunikation baserad på Open Metering-telegram (OMS Generation 3 eller 4, profil B).
 • Trådbunden M-Bus/Pulse/Pulse, trådlös M-Bus, trådlös M-Bus i kombination med trådbundet L-Bus/Pulse-gränssnitt.
 • Display med fel- och larmkoder, inklusive läckagedetektering.
 • Batteriets livslängd upp till 16 år.
 • U0 / D0, inget behov av lugnande sektioner.
 • Integritet

  HYDRUS 2.0 sparar 1024 förbrukningsvärden med ett dagligt intervall. Dessa data kan läsas lokalt och nås endast med hjälp av IZAR@MOBILE 2. Som en andra loggning kan en liten mängd på 32 förbrukningsvärden sparas. HYDRUS 2.0 har ett minimalt sändningsintervall på cirka 14 sekunder och använder OMS Generation 3 eller 4, profil B-säkerhetsnivå. Både radioprotokollet och det optiska gränssnittet är krypterade som standard.

 • Räckvidden

  Information följande Artikel 33 (1) för Bestämmelser (EC) No 1907/2006 European Parliament och för Council daterat 18 December 2006: 
  Denna produktserie innehåller specifika enheter med följande ämnen i en koncenration med mer än 0.1 viktprocent:
  - Bly (endast för flänsvarianterna)
  - Bly Titan Zirkonium Oxid (ej giftig legering)

 • Generellt
  Temperaturområde - medium°C+0.1 ... +90
  Temperaturområde - omgivning°C-10 ... +55
  Temperaturområde - lagring°C-10 ... +70 (>35 °C max. 4 weeks)
  Nominellt tryck (PN)PNbar16
  Spänningsmatning2 st 3.6 VDC lithium batterier
  Batterilivslängd T301/T501Upp till 16 år
  Batterilivslängd T701/T901Upp till 16 år
  KommunikationsinterfaceOptisk, OMS wireless M-Bus 434 eller 868 MHz, M-Bus, L-Bus och Pulse
  DatalagringFör fel, larm och mätvärden, dataloggningsfunktioner för att registrera upp till 1024 dagliga värden +32 månadsvärden och två årliga förfallodagar.
  SkyddsklassningIP 68
  1 Beroende på radiotelegrammets sändningsintervall och längd samt omgivningstemperaturen på plats
 • Visning av tekniska data
  Indikation - displayLCD, 9 siffror, symboler/dispaly visning/enheter
  Enheter som visas DN 15 - DN 50Volym (m³ med 3 decimaler) och flöde (m³/h med 3 decimaler)
  Värden - displayDisplay test - volym - batteriets livslängd - version av den fasta programvaran - kontrollsumma av programvaran - flöde - aktuellt/kontinuerligt/historiskt fel - larmstatus - volym med hög upplösning - förfallodatum - volym med förfallodatum - volym med omvänd volym - displayräknare - indikation för lågt batteri - indikation för läckage - åtkomst till metrologisk logg - radiosignal ON/OFF - larmindikation - indikation för faktureringsvärde - och fler alternativ för visningsslingor att välja mellan.
 • Gränssnitt - Översikt
  OptiskFör att byta visningsslinga och konfigurera/avläsa mätaren via IZAR@MOBILE.
  Radio434 eller 868 MHz, Open Metering-radio som standard (R3) för mobil avläsning skickas var 14:e / 64:e sekund, långdistansradioram (R4 / R4+ / mioty4metering) för fast nät skickas var 5:e / 15:e / 60:e minut.
  M-Bus2400 baud, kabel längd 1.5 m, spänning försers bara via inbyggda batteriet - kan komineras med två Pulsut moduler
  L-BusI kombination med radio, kabel längd 1.5 m (bara en interface kommunikation åt gången)
  Pulsutgång (open collector)Två Pulsut, el en Puls och en L-Bus ut, Pulskabel längd 1.5 m
 • Säkerhet
  VersionerOMS Generation 3 elOMS Generation 4, Profile B, valbart
 • Volym pulsutgång open collector
  Max ingående spänningV30
  Max ingående strömmA27
  Max spänningsfall för aktiv utgångV/mA2/27
  Max ström genom inaktiv utgångμA/V5/30
  Max omvänd spänning utan att förstöra utgångV6 (om strömmen inte överstiger 27 mA)
  Pulsvärdel/pulseDekad 1/10 (beroende på nominell diameter)
  Pulsutgång 1 varianterTotal volym el fram volym
  Pulsutgång 2 varianterFlödesriktning el fel, back volym
  PulsfrekvensMax. frekvens10 Hz
  Pulsbredd50 - 125 ms
 • Tillgängliga kommunikationsinterface
  Trådlös M-Bus/Puls/L-Bus3 tråd
  Endast trådlös M-Busutan tråd
  Endast M-Bus2 tråd
  M-Bus/Puls/Puls5 tråd
  Puls/Puls3 tråd
  IZAR BE PULSE4 tråd
 • Teknisk Data
  Nominell diameterDNmm15151515153151520202020202020202020
  Permanent flödeQ3m3/h1.61.61.62.52.52.52.52.52.52.54444444
  Total längdLmm110165170110115165170115130190105115130165175190220
  Dynamiskt område (Q3/Q1)R400400400800800800800400800800400630800800800800800
  ÖverflödeQ4m3/h2223.1253.1253.1253.1253.1253.1253.1255555555
  ÖvergångsflödeQ2l/h6.46.46.455551055161088888
  Min flödeQ1l/h4443.133.133.133.136.253.133.13106.355555
  Startflödel/h1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.43.03.02.52.52.52.52.5
  Tryckfall vid Q3bar0.190.190.190.460.460.460.460.40.40.40.550.550.40.40.40.40.4
  Tryckvall vid Q4bar0.30.30.30.720.720.720.720.630.630.630.860.860.630.630.630.630.63
  Maximalt flöde2Qhighm³/h2.82.82.84.374.374.374.374.374.374.377777777
  Flöde vid ΔP = 1 bar3.673.673.673.693.693.693.693.953.953.955.395.395.395.395.395.395.39
  2 Utgångstryck minst 3 bar, högst 100 timmar per år, slutet rörledningsnät.
  3 Se tabell DIMENSIONER
 • Godkännande
  GodkännandeMID DE-19-MI001-PTB012
  Dynamsikt omfång (Q3/Q1)RUpp till 800
  StandarderEN 4064, EN 14154, OIML R49
  HygienöverenstämmelseKTW/W270, ACS, WRAS, Belgaqua, KIWA Netherlands, OTH, PZH, SVGW
 • Dynamsikt omfång (R=Q3/Q1)
  Q3 1.6 m³/h - T30 / T50R400
  Q3 1.6 m³/h - T70 / T90R400H; 250V
  Q3 2.5 m³/h - T30 / T50R160; 800 (400 för L 115 mm)
  Q3 2.5 m³/h - T70 / T90R160; 400; 800H / 400 V (250 för L 115 mm)
  Q3 4 m³/h - T30R160; 400; 800 (630 för L 105 mm och 115 mm)
  Q3 4 m³/h - T50 / T70 / T90R160; 400; 800H / 400V (630H för L 105 mm och 115 mm)
 • Dimensioner
  Nominell diameterDNmm15151515153151520202020202020202020
  Permanent flödeQ3m3/h1.61.61.62.52.52.52.52.52.52.54444444
  Total längdLmm110165170110115165170115130190105115130165175190220
  Räkneverk längdL1mm8989898989898989898989898989898989
  Räkneverk breddBmm8989898989898989898989898989898989
  Totallängd med kopplingL2mm190245250190195245250215230290205215230295295290320
  Gängad anslutning mätareInchG¾BG¾BG¾BG¾BG¾BG¾BG¾BG1BG1BG1BG1BG1BG1BG1¼BG1¼BG1BG1B
  Gängad anslutning koppling/rörInch44R1R1
  HöjdH1mm7171717171717174747474747474747474
  Vikt utan kopplingarkg0.70.80.80.70.70.80.80.80.80.90.80.80.81.01.00.91.2
  Vikt med kopplingarkg1.11.21.21.11.11.21.21.21.21.31.21.21.21.61.61.31.4
  HöjdHmm1818181818181821212121212127272121
  3 Ytterligare version med anslutningsgänga på mätarinträde G7/8B och mätaruttag G3/4B på begäran.
  4 Nyckelstorlek bör inte vara större än 38 mm.
 • Graf för tryckförlust / Graf för typiskt fel

 • Teknisk Data
  Nominell diameterDNmm2525252525252532404050505050
  Permanent flödeQ3m3/h6.36.36.36.310101010161616162525
  Total längdLmm135150175260150175260260200300270300270300
  Dynamiskt område (Q3/Q1)R400400400400800800800800800800250250400400
  ÖverflödeQ4m3/h7.877.877.877.8712.512.512.512.52020202031.2531.25
  ÖvergångsflödeQ2l/h25.225.225.225.2202020203232102102100100
  Min flödeQ1l/h15.815.815.815.812.512.512.512.52020646462.562.5
  Startflödel/h555555558.78.725252525
  Tryckfall vid Q3bar0.220.220.220.220.540.540.540.540.50.50.10.10.250.25
  Tryckvall vid Q4bar0.340.340.340.340.840.840.840.840.780.780.190.190.450.45
  Maximalt flöde2Qhighm³/h11.0211.0211.0211.0217.517.517.517.5282832.1332.1332.1332.13
  Flöde vid ΔP = 1 bar13.4313.4313.4313.4313.4313.4313.4313.4322.6322.6346.046.046.046.0
  2 Utgångstryck minst 3 bar, högst 100 timmar per år, slutet rörledningsnät.
 • Godkännande
  GodkännandeMID DE-19-MI001-PTB012
  Dynamsikt omfång (Q3/Q1)RUpp till 800
  StandarderEN 4064, EN 14154, OIML R49
  HygienöverenstämmelseKTW/W270, ACS, WRAS, Belgaqua, KIWA Netherlands, OTH, PZH, SVGW
 • Dynamsikt omfång (R=Q3/Q1)
  Q3 6.3 m³/h - T30R160; 400
  Q3 6.3 m³/h - T50 / T70 / T90R160; 400H / 250V
  Q3 10 m³/h - DN 25, DN 32 - T30R160; 400; 800
  Q3 10 m³/h - DN 25, DN 32 - T50 / T70 / T90R160; 400; 800H / 400V
  Q3 16 m³/h - DN 40 - T30R160; 400; 800
  Q3 16 m³/h - DN 40 - T50 / T70 / T90R160; 400; 800H / 400 V
  Q3 16 m³/h - DN 50R250
  Q3 25 m³/h - DN 50R400
 • Dimensioner
  Nominell diameterDNmm2525252525252532404050505050
  Permanent flödeQ3m3/h6.36.36.36.310101010161616162525
  Total längdLmm135150175260150175260260200300270300270300
  Räkneverk längdL1mm8989898989898989969692929292
  Räkneverk breddBmm8989898989898989898994949494
  DIMENSIONER - GÄNGAD..............
  Totallängd med kopplingL2mm255270295380270295380380340440390420390420
  Gängad anslutning mätareInchG1¼BG1¼BG1¼BG1¼BG1¼BG1¼BG1¼BG1½BG2BG2BG2½BG2½BG2½BG2½B
  Gängad anslutning koppling/rörInchR1R1R1R1R1R1R1R1¼R1½R1½R2R2R2R2
  HöjdH1mm7878787878787878828290909090
  Vikt utan kopplingarkg1.01.01.11.41.01.41.41.51.82.63.94.053.94.05
  Vikt med kopplingarkg1.61.61.72.01.62.02.02.13.03.85.55.655.55.65
  HöjdHmm2727272727272730363641414141
  DIMENSIONER - FLÄNS..............
  Fläns diameterDmm---115--115140-148----
  Hålcirkel diameterKmm---85--85100-110----
  Antal bulthålpcs---4--44-4----
  Bulthål - diameterD1mm---14--1418-18----
  HöjdHmm---50--5062.5-69----
  HöjdH1mm---84--8484-87----
  BreddFmm---100--100125-138----
  Vikt med flänsarkg---3.4--3.44.6-6.3----
 • Graf för tryckförlust / Graf för typiskt fel