HYDRUS 2.0 BULK

ULTRALJUDSMÄTARE

Tillämpning

HYDRUS 2.0 BULK är en statisk Ultraljudsvattenmätare som lämpar sig för alla typer av kallvatten och varmvattenförbrukningar som möjliggör exakt mätning med långsiktig stabilitet under svåra förhållanden (ingen mätning av luft och okänslig för sedimentation). Den är utvecklad inom ramen för MID och uppfyller EU:s övriga föreskrifter och har en rad hygiencertifieringar (KTW / W270, ACS, WRAS med flera). Den integrerade kommunikationsfunktionen stöder fjärravläsning av mätdata, via mobilavläsning (walk-by / drive-by / passiv drive-by) eller fast nätverk . I kombination med Diehl Meterings nätverkssystem IZAR, som har exceptionellt bra täckning och utmärkta prestanda även i besvärliga miljöer erhålls detaljrikt och aktuellt dataflöde. På så sätt skapas en infrastruktur där responstiden är minimal och fel kan åtgärdas omedelbart.

Egenskaper

 • DN50 till DN200 mm
 • MID-godkänd, dynamiskt omfång upp till R 1000
 • IP 68, kan installeras utomhus
 • Integrerad radiokommunikation med Open Metering-telegram (OMS generation 3 eller 4, profil B)
 • Trådad M-bus/Puls/Puls, trådlös M-bus, trådlös M-Bus i kombination med L-Bus/Puls gränssnitt
 • Display som visar felmeddelanden och larmkoder, med bla läckageindikering och justera visning av display
 • Batterilivslängd: Upp till 16 år
 • U0 / D0, inget behov av lugnande sektioner
 • Integritetsskydd

  HYDRUS 2.0 BULK lagrar 512 förbrukningsvärden. Dessa värden kan avläsas lokalt och är endast tillgängliga genom IZAR@MOBILE 2. Dessutom kan en extra logg på 32 månatliga värden sparas. Det minsta sändningsintervallet för HYDRUS 2.0 BULK är cirka 14 sekunder med OMS generation 3 el 4 och säkerhetsnivån profil B. Både radioprotokollet och optiska gränssnittet är krypterat från början.

 • Teknisk data
  Medium temperaturområde°C+0.1 ... +50 (T30 / T50), +0.1 ... +90 (T90)
  NoggrannhetNoggrannhetsklass 2 enl ISO 4064:2014 / OIML R49:2013
  Omgivningens driftstemperatur°C-10 ... +55
  Omgivande lagringstemperatur°C-10 ... +70 (>35 °C max. 4 veckor)
  Miljö klassO (Outdoors/Utomhus)
  Mekanisk Miljö klassM2
  Elektromagnetisk Miljö klassE2
  Flödeskänslighet klassU0/D0 (inget krav på raksträckor)
  InstallationspositionHorisontell, vinklad 45°, vinklad 90°, vertikal
  Nominellt tryckPNbar16
  Tryckfalls klassΔpbar0.16
  Strömförsörjning3.6 V lithium batteri (D-cell)
  Batterilivsängd1Upp till 16 år (all kommunikationsgränssnitt)
  KommunikationsgränssnittOptisk, OMS trådlös M-Bus 434 el 868 MHz, M-Bus, L-Bus och Puls
  DatalagringFör fel- och larmkoder samt mätvärden kan upp till 512 värden lagras + 32 månadsvärden
  SkyddsklassIP 68
  1 Beroende på radiotelegrammets sändningsintervall och längd samt omgivningstemperaturen på plats
 • Teknisk data display
  DisplayLCD, 9 siffror samt symboler/räknarvärden/enheter
  Enheter visas DN 50 - 100Volym (m³ med 3 decimaler) samt flöde (m³/h med 2 decimaler)
  Enheter visas DN 125 - 200Volum (m³ med 1 decimal ) samt flöde (m³/h med 3 decimaler )
  Visar på display (beroende på konfiguration)Displaytest - volym - batterilivslängd - mjukvaruversion - mjukvaruchecksumma² - genomflöde - felkoder och larmstatus (aktuella/kontinuerliga/historiska) - högupplöst volym - referensdag - summavolym sedan referensdagen - returvolym - räknare - batteristatusvarning - läckagevarning - tillgång till mätlogg - radiosignal PÅ/AV - larmindikering - mätarlåsning PÅ/AV
 • Gränssnitt - Översikt
  OptisktFör växling mellan olika displayvisningar
  Radio434 eller 868 MHz, Open Metering Standard-radiotelegram (R3) för mobil avläsning var 14 sek, för långa radioprotokoll (R4) till fasta nät sänds varje 5 min, extra långt radioprotokoll (R4+) till fast nätverk sänds varje 15 min.
  M-Bus2400 baud, 1,5 m kabellängd, strömförsörjning endast genom det inbyggda batteriet - kan kombineras med två pulsutgångar
  L-BusTillsammans med radio, 1,5 m kabellängd (endast ett kommunikationsgränssnitt i taget är aktivt)
  Puls (öppen kollektor)Två puls utgångar, eller en puls- och en L-Bus-utgång, pulskabelns längd 1,5 m
 • Säkerhet
  VersionerOMS Generation 3 eller OMS Generation 4, Profil B, valbart
 • Volym / Puls öppen kollektor
  Max. ingångsspänningV30
  Max. ingångsströmmA27
  Max. spänningsfall på aktiv utgångV/mA2/27
  Max. ström genom inaktiv utgångμA/V5/30
  Max. returspänning utan att skada utgångarnaV6 (om strömstyrkan ej överstiger 27 mA)
  Pulsfrekvens DN 50l/pulse1 / 10 / 100 / 1000
  Pulse rates DN 65 - 150l/puls10 / 100 / 1000
  Pulsfrekvens DN 200l/puls100 / 1000
  Puls ut variant 1Total volym eller fram volym
  Puls ut variant 2Flödes riktning el fel, retur volym
  PulsfrekvensMax. frekvens 10 Hz
  Pulslängd50 ms
 • Möjliga kommunikationsgränssnitt
  Trådlös M-Bus/Puls/L-Bus3 tråd
  Trådad M-Bus endastutan tråd
  M-Bus/Puls/Puls5 tråd
  IZAR BE PULS4 tråd
 • Mätdata - Kallvatten T30/T50) Horisontell
  Nominell diameterDNmm506580100125150200
  Permanent flödeQ3m³/h254063100160250400
  Dynamic (Q3/Q1)R800800800800800800800
  ÖverflödeQ4m³/h31.255078.75125200312.50500
  ÖvergångsgenomströmningQ2l/h5080126200320500800
  Minimum flödesområdeQ1l/h31.255078.75125200312.50500
  Startflödel/h1527354570250400
  Tryckfall vid Q3bar0.160.150.160.130.150.110.12
  Tryckfall vid Q4bar0.250.230.250.20.230.180.19
  Maxflöde 2Qhighm³/h54871342504006251000
  FlödeskoefficientKvm³/h631051582804207471140
  2 Drifttryck min 3 bar, max 100 timmar/år, slutna rörsystem
 • Mätdata - Varmvatten (T90) Horisontell
  Nominell diameterDNmm506580100125150200
  Permanent flödeQ3m³/h254063100---
  Dynamik (Q3/Q1)R400400400400---
  ÖverflödeQ4m³/h31.255078.75125---
  ÖvergångsgenomströmningQ2l/h100160250400---
  Minimum flödesområdeQ1l/h63100160250---
  Startflödel/h15273545---
  Tryckfall vid Q3bar0.160.150.160.13---
  Tryckfall vid Q4bar0.250.230.250.2---
  FlödeskoefficientKvm³/h63105158280---
 • Godkännande
  GodkännandeMID DE-19-MI001-PTB011
  Dynamiskt område (Q3/Q1)RUpp till 1000
  StandardISO 4064, EN 14154, OIML R49
  HygiencertifieringKTW/W270, ACS, WRAS
 • Dynamisk område
  Q3 25 ... 400 m³/h - T30R800
  Q3 25 ... 400 m³/h - T50R800H / 250V
  Q3 25 ... 400 m³/h - T90R400H / 160V
 • Tryckfallskurva / Typisk felkurva

 • Dimensioner
  Nominell diameterDNmm506580100125150200
  Längd total (T30 / T50)Lmm200/ 270 / 3003200 / 3003200 / 225 / 300 / 3503250 / 3504 / 360250300 / 500350
  Längd total (T90)Lmm200200200 / 225250---
  Flänsdiameter 5Dmm165185200220250285340
  Hålcirkeldiameter 5Kmm125145160180210240295
  Antal skruvhål 5pcs448888126
  Skruvhålsdiameter 5D1mm19191919192323
  HöjdHmm748795105120135161
  HöjdH1mm121143147165177185215
  HöjdH2mm61616161616161
  Längd I-verkL1mm98989898989898
  Bredd MätareBmm165185200220250285340
  Bredd I-verkB1mm139139139139139139139
  Total vikt (cirka)kg7 / 9 / 98 / 1111 / 13 / 14 / 1517 / 19 / 202338 / 4551
  2 Vridbar fläns
 • Flödesmätarvarianter

  a) Kallvattenmätaren är tillverkad i epoxyskyddad gjutjärn som standard. ISO korta flödesmätarvarianter kan på option fås i rostfritt stål.
  b) ISO långa flödesmätarvarianter med diameter upp till DN 100 kan som option fås med roterbara flänsar.
  c) Varmvattenmätare finns enbart som variant tillverkad av rostfritt stål. (EN 1.4408, AISI 316)

 • REACH

  Information i enlighet med artikel 33.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006:
  Denna produktserie innehåller komponenter med följande ämnen i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent
  (w/w):
  - Bly, titan, zirkoniumoxid