SHARKY 774 compact

KOMPAKT ENERGIMÄTARE MED ULTRALJUD

Tillämpning

SHARKY 774 är en kompakt ultraljudsmätare som lämpar sig för energimätning av t.ex. värmeanläggningar. Mätaren är godkänd för debitering.
Mätprincipen är statisk och baserar sig på mätning av tidsdifferensmetoden. Ultraljudstekniken erbjuder många fördelar som t.ex. inga rörliga delar (inget slitage) lågt tryckfall, stor mätdynamik och lågt startflöde, okänslig mot försmutsning.

Egenskaper

 • AMR smart mätare
 • M-Bus eller wM-Bus Radio. I kombination med Diehl Metering AMR Systemteknik kan man uppnå högsta möjliga överföringsprestanda.
 • Konstant höga mäthastigheter (flöde: 2 s; temp.: 16 s) med upp till 12 års batteritid. Aktuell effekt beräknas och uppdateras var 2:e sekund.
 • AA-celler innehåller mindre litium (0,7 g per styck) än A-celler.
 • Fjäderlös batterikontakt (hårdlödning) är korrosionsskyddad.
 • MID klass 2 och PTB K7.2.
 • MID elektromagnetisk klass E2 och mekanisk klass M2 - mindre känslig för negativ påverkan, t.ex. skyldiga PWM-pumpar.
 • 8-siffrig LCD-skärm erbjuder 3 bråksiffror utan risk för överskridande av displayen.
 • Endast 54 mm konstruktionshöjd från rörcentrum, därför lätt att installera i kompakta värmecentraler.
 • Generellt
  ApplikationVärme - Kyla- Värme/m kyltariff
  GodkännandeMID (DE-13-MI004-PTB008) och PTB K7.2 för kylning (DE-16-M-PTB-0041)
  MiljöklassKlass C
  OmgivningsklassKlass E2 + M2
  Omgivningens driftstemperatur°C+5 ... +55 (<35 °C har en positiv effekt på batteriets livslängd)
  Omgivnings förvaringstemp°C-25 ... +60 (>35 °C max. 4 veckor)
  KommunikationM-Bus eller radio
  Frekvens band868 el 434 MHz
  Typ av radio telegramOpen Metering Standard (OMS)
  Sändintervall data uppdateringOnline - ingen tidsfördröjning mellan värdemätning och dataöverföring
  Data sändning radioEnkelriktad
  Intervall för sändningSnabbt läge (drive-by): 14 s + synkron telegram: 900 s | standardläge (walk-by): 64 s + synkrontelegram: 900 s
  Test möjligheterVia display, optiska testpulser
 • Reach

  Information i enlighet med artikel 33.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006:
  Denna produktserie innehåller varor med följande ämnen i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent:
  - Bly

 • Integreringsverk
  SkyddsklassningIP 65
  Batteriförsörjning3.6 VDC (2xAA-cell), upp till 12 års livslängd (vid standard konfig och temperatur)
  Batteriets1 livslängd - radioSnabbt läge: upp till 7 år; standardläge: upp till 11 år (beror på sändningsintervallet).
  Batteriets1 livslängd - M-BusUpp till 12 år
  TemperaturgivarePt 500, 2-tråds; Ø 5.2 mm
  Kabel längd på temperaturgivarem1.45 / 1.95
  Temperaturområde (värme)Θ°C1 ... 105 / 1 ... 130
  Temperaturområde (kyla)Θ°C1 ... 50
  Mätcykel - FlödeTs2
  Mätcykel - Temp. givareTs16
  Startvärde för temperaturdiffΔΘK0.125
  Min. temperatur differensΔΘminK3
  Max. temperatur differensΔΘmaxK90 / 120 (värme) | 50 (kyla)
  Gränssnitt standardOptiskt ZVEI-gränssnitt
  Gränssnitt valfrittM-Bus eller radio
  Utvidgart läsbart dataminnePePeriodisk logg2, 3 historiska loggar, händelseminne
  1 Batteriet kan bytas ut på laboratoriet
  2 Programmerbart lagringsintervall (dagligen, veckovis, månadsvis, ...)
 • Flödesmätare
  Montage position flödesdelAlla positioner, horisontell, stigande/nedåtgående eller överliggande
  Skyddsklass flödesmätareVärme IP 54 | Värme med kyltariff / Kyla IP 68 (vid normal omgivnings luft tryck)
  Material på flödesdelMässing
  Temperaturområde värme°C5 ... 105 / 5 ... 130
  Temperaturområde kyla°C2 ... 50
  Temperaturområde värme med kyltariff°C5 ... 105
  Dynamiskt område (qp/qi)1:100
  Flödesområde (qs/qp)2:1
 • Display
  DisplayLCD, 8-siffrig
  EnheterMWh - kWh - GJ - °C - m³
  Total värden99,999,999 - 9,999,999.9 - 999,999.99 - 99,999.999
  Visade värdenEnergi - Effekt - Volym - Flödeshastighet - Temperatur med mera
 • Gränssnitt
  OptiskZVEI-gränssnitt, för kommunikation och provning, M-Bus-protokoll.
  M-BusKonfigurerbart telegram, enligt EN13757-3, dataavläsning via två trådar utan polaritet (1,5 m), automatisk byggnadsdetektering (300 och 2400 Baud), galvaniskt isolerad, en M-Bus-belastning.
  Trådlös M-BusOpen Metering Standard (OMS), Generation 3 Profile A eller Generation 4 Profile B; frekvensband 868 eller 434 MHz.
 • Teknisk Data Flödesmätare
  Nominellt flödeqpm³/h0.61.51.52.5
  AnslutningDNmm15152020
  BygglängdLmm110110130130
  Startflödel/h12.52.54
  Minflödeqil/h6151525
  Maxflödeqsm³/h1.2335
  Absolut maxflödem³/h2.54.64.66.7
  TryckklassPNbar16161616
  kv värde(qp² (m³/h) = kv² x Δp (bar))1.954.335.487.91
  Tryckfall vid qpΔpmbar9512075100
 • Dimensioner Gängad Version
  Nominellt flödeqpm³/h0.61.51.52.5
  AnslutningDNmm15152020
  BygglängdLmm110110130130
  Total längd utan kopplingarL2mm190190230230
  Integreringsverkets längdL1mm90909090
  HöjdHmm14.514.51818
  HöjdH1mm55555858
  Integreringsverkets höjdH2mm27272727
  Integreringsverkets höjdH3mm40404040
  Integreringsverkets breddBmm135135135135
  Gängad anslutning, mätareInchG¾BG¾BG1BG1B
  Gängad anslutning, kopplingInch
  Viktkg0.700.700.770.77
 • Tryckfall / Typisk Avvikelse