SELFOSSVEITUR – FIXED NETWORK

SELFOSSVEITUR – FIXED NETWORK SELFOSSVEITUR – FIXED NETWORK

Geotermalne ogrzewanie miejskie w krainie ognia i lodu

Selfossveitur dostarcza ciepło i ciepłą wodę gminie Árborg w południowej Islandii, w tym miastom Selfoss, Stokkseyri i Eyrarbakka. Niezależna spółka należy do Árborg; jej głównym zadaniem jest budowa i obsługa systemów zaopatrzenia gminy. Spółka pobiera ciepłą wodę geotermalną o temperaturze od 100 do 120°C z trzech zbiorników zlokalizowanych na głębokości 1000 metrów. Woda wykorzystywana jest do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Najnowszy z tych zbiorników znajduje się w samym mieście Selfoss, w pobliżu mostu na rzece Ölfusá.

Selfoss, liczący 8 068 mieszkańców, jest największym miastem w południowej Islandii i ważnym ośrodkiem handlowym. Árborg to najszybciej rozwijająca się gmina w Islandii. W ostatnich latach znacznie rozbudowano w niej systemy ciepłownicze, a tym samym zwiększono produkcję gorącej wody geotermalnej, której w tym regionie jest pod dostatkiem.

Islandia jest jednym z liderów, jeśli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej: niemal 100 % energii elektrycznej zużywanej w tym małym kraju o populacji 330 000 jest wytwarzane ze źródeł odnawialnych; 9 na 10 gospodarstw domowych jest ogrzewanych bezpośrednio energią geotermalną.

 • PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

  Sieć stacjonarna wyposażona w ciepłomierze SHARKY 775 zapewnia dokładne odczyty. Co więcej, klienci są informowani o swoich schematach zużycia i mogą je w razie potrzeby skorygować.

 • SOLIDNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

  Ciepłomierze SHARKY są odporne na działanie wody geotermalnej o wysokiej zawartości chloru i siarki, a po 12 latach od instalacji wciąż spełniają najwyższe standardy.

 • OPTYMALIZACJA SIECI

  Dzięki większej ilości danych i regularnemu monitoringowi sieci, Selfossveitur może nadzorować przepływy temperatury w wybranych strefach i szybciej wykrywać odchylenia.

 • WYZWANIE: REGULARNE I AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH

  WYZWANIE: REGULARNE I AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH WYZWANIE: REGULARNE I AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH

  Dostawca ciepła Selfossveitur postanowił wdrożyć inteligentne ultradźwiękowe ciepłomierze w mieście Selfoss, w jego okolicy oraz we wioskach Eyrarbakki i Stokkseyri. Dotychczas wykorzystywane ciepłomierze były odczytywane ręcznie tylko raz w roku. Z powodu nieprawidłowych odczytów i braku dokładnych danych, spółka musiała szacować rozliczenia na podstawie zużycia z poprzedniego roku. W konsekwencji, odbiorcy nie byli w stanie na bieżąco monitorować swojego zużycia, a co za tym idzie, korygować swoich schematów zużycia. Opóźnienia w gromadzeniu i zestawianiu danych uniemożliwiły również Selfossveitur przeprowadzenie zaawansowanych analiz, takich jak wykrywanie wycieków lub spadków ciśnienia w sieci dystrybucyjnej.

  Gorąca woda geotermalna o bardzo wysokim poziomie chloru i siarki jest bardzo wymagająca dla ciepłomierzy. Z punktu widzenia metrologii, ciepłomierze muszą działać niezawodnie, a ich dokładność pomiarowa nie powinna maleć z biegiem lat. Taki problem występował w przypadku dotychczas stosowanych liczników mechanicznych i skutkował nieprawidłowymi wartościami zużycia, błędnymi rachunkami i reklamacjami klientów.

 • ROZWIĄZANIE: WIELOKIERUNKOWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE

   ROZWIĄZANIE: WIELOKIERUNKOWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE ROZWIĄZANIE: WIELOKIERUNKOWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE

  Dla Selfoss i okolic zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie sieci stacjonarnej umożliwiające całkowicie zautomatyzowany odczyt 4 150 ultradźwiękowych ciepłomierzy SHARKY 775. Odczyty będą prowadzone w trybie jeżdżonym.

  Zintegrowany moduł radiowy sprawia, że liczniki są gotowe do pracy natychmiast po zainstalowaniu. Zainstalowane na stałe odbiorniki z antenami odbiorczymi regularnie zbierają dane rejestrowane w czasie rzeczywistym przez liczniki SHARKY 775, w tym strumień objętości, temperaturę zasilania i powrotu, zużycie energii i alarmy. Liczniki odczytywane są co godzinę. Odbiornik radiowy (IZAR RDC - radiowy koncentrator danych) stanowi istotną część naszego rozwiązania radiowej sieci stacjonarnej IZAR. Optymalne, ekonomiczne rozmieszczenie anten odbiorczych w strategicznych miejscach, np. na kominie wyższego budynku, zapewnia niezawodną transmisję danych. Z kolei nasze zaawansowane narzędzie do planowania sieci stacjonarnej pozwoliło nam z wyprzedzeniem przedstawić klientowi szczegółowe pokrycie sieci i dokładną liczbę wymaganych lokalizacji anten.

  Wszystkie ciepłomierze automatycznie dostarczają swoje dane na dedykowany serwer FTP. Stamtąd dane są eksportowane do programu  IZAR@NET 2 zainstalowanego w Selfossveitur. Oprogramowanie to służy do zarządzania danymi z liczników i zapewnia centralny monitoring sieci dystrybucyjnej. Współpracuje też z systemem rozliczeniowym firmy, umożliwiając automatyczne rozliczanie zużycia w zdefiniowanych wcześniej terminach. Korzystając z IZAR@NET 2, Selfossveitur ma dostęp do wszystkich danych z ciepłomierzy, w tym do temperatury zasilania i powrotu, dzięki czemu spółka może przeprowadzać bardziej szczegółowe analizy.

 • KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I WZROST ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW

  KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I WZROST ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I WZROST ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW

  Dzięki inteligentnym licznikom ciepła SHARKY 775, klienci Selfossveitur będą rozliczani na podstawie rzeczywistego zużycia ciepłej wody, a nie szacunków. Ponieważ odczyty liczników są automatycznie przekazywane z sieci IZAR@NET 2 do systemu rozliczeniowego Selfossveitur, proces rozliczania jest szybszy, bardziej efektywny i nie jest narażony na błędy.

  Ciepłomierze wchodzące w skład sieci stacjonarnej (AMI) są odczytywane automatycznie raz na godzinę. Klienci mogą przeglądać swoje zużycie online i porównywać je ze średnimi wartościami podobnych gospodarstw domowych. Mogą również sprawdzić, czy ich zużycie znajduje się powyżej średniej, oraz odpowiednio dostosować swoje zachowania konsumpcyjne i szybko podjąć działania zmierzające do obniżenia rachunków.

  Dane o wysokim poziomie szczegółowości mogą być również wykorzystywane do monitorowania geotermalnej sieci ciepłowniczej. Dzięki naszemu rozwiązaniu, Selfossveitur zyskało możliwość wykrywania wycieków i spadków ciśnienia w sieci dystrybucyjnej. Program IZAR@NET 2 do zarządzania danymi z liczników zapewnia przedsiębiorstwu podgląd całej sieci ciepłowniczej. W razie wystąpienia anomalii natychmiast wyświetlany jest alarm. Inteligentne liczniki dostarczają cennych informacji dla Selfossveitur, szczególnie w zakresie temperatury w określonych obszarach, jak również całkowitego zużycia dla różnych dzielnic miasta. Ponadto system oferuje wiele możliwości wykrywania usterek w systemie ciepłowniczym, np. identyfikując dom, w którym woda jest nietypowo zimna lub ciepła.

  W płaskim islandzkim krajobrazie nasze radio wyróżnia się doskonałym zasięgiem. Do idealnego pokrycia potrzebne jest zaledwie kilka anten odbiorczych. Ponadto przeprowadzone przez nas planowanie sieci stacjonarnej było wykonane bardzo skutecznie i pozwoliło z góry przedstawić klientowi szczegółowy zasięg sieci.

  Liczniki przynoszą Selfossveitur znaczną optymalizację operacyjną, ponieważ ręczne odczyty odchodzą do przeszłości. Korzyści ekonomiczne są również ogromne: Dzięki wydłużonej żywotności - zdolności do pracy z wodą geotermalną o wysokiej zawartości chloru i siarki – ciepłomierze SHARKY 775 będą działać zgodnie z najwyższymi standardami przez ponad 12 lat od momentu instalacji.

 • BROSZURA Z HISTORIĄ WDROŻENIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W SELFOSSVEITUR

  BROSZURA Z HISTORIĄ WDROŻENIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W SELFOSSVEITUR BROSZURA Z HISTORIĄ WDROŻENIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W SELFOSSVEITUR

  Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze opowiadającej o historii wdrożenia naszych rozwiązań w spółce Selfossveitur

   Czytaj więcej