SELFOSSVEITUR – FIXED NETWORK

SELFOSSVEITUR – FIXED NETWORK SELFOSSVEITUR – FIXED NETWORK

Geotermalne ogrzewanie miejskie w krainie ognia i lodu

Selfossveitur dostarcza ciepło i ciepłą wodę gminie Árborg w południowej Islandii, w tym miastom Selfoss, Stokkseyri i Eyrarbakka. Niezależna spółka należy do Árborg; jej głównym zadaniem jest budowa i obsługa systemów zaopatrzenia gminy. Spółka pobiera ciepłą wodę geotermalną o temperaturze od 100 do 120°C z trzech zbiorników zlokalizowanych na głębokości 1000 metrów. Woda wykorzystywana jest do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Najnowszy z tych zbiorników znajduje się w samym mieście Selfoss, w pobliżu mostu na rzece Ölfusá.

Selfoss, liczący 8 068 mieszkańców, jest największym miastem w południowej Islandii i ważnym ośrodkiem handlowym. Árborg to najszybciej rozwijająca się gmina w Islandii. W ostatnich latach znacznie rozbudowano w niej systemy ciepłownicze, a tym samym zwiększono produkcję gorącej wody geotermalnej, której w tym regionie jest pod dostatkiem.

Islandia jest jednym z liderów, jeśli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej: niemal 100 % energii elektrycznej zużywanej w tym małym kraju o populacji 330 000 jest wytwarzane ze źródeł odnawialnych; 9 na 10 gospodarstw domowych jest ogrzewanych bezpośrednio energią geotermalną.

 • PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

  Sieć stacjonarna wyposażona w ciepłomierze SHARKY 775 zapewnia dokładne odczyty. Co więcej, klienci są informowani o swoich schematach zużycia i mogą je w razie potrzeby skorygować.

 • SOLIDNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

  Ciepłomierze SHARKY są odporne na działanie wody geotermalnej o wysokiej zawartości chloru i siarki, a po 12 latach od instalacji wciąż spełniają najwyższe standardy.

 • OPTYMALIZACJA SIECI

  Dzięki większej ilości danych i regularnemu monitoringowi sieci, Selfossveitur może nadzorować przepływy temperatury w wybranych strefach i szybciej wykrywać odchylenia.

 • WYZWANIE: REGULARNE I AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH

  WYZWANIE: REGULARNE I AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH WYZWANIE: REGULARNE I AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH

  Dostawca ciepła Selfossveitur postanowił wdrożyć inteligentne ultradźwiękowe ciepłomierze w mieście Selfoss, w jego okolicy oraz we wioskach Eyrarbakki i Stokkseyri. Dotychczas wykorzystywane ciepłomierze były odczytywane ręcznie tylko raz w roku. Z powodu nieprawidłowych odczytów i braku dokładnych danych, spółka musiała szacować rozliczenia na podstawie zużycia z poprzedniego roku. W konsekwencji, odbiorcy nie byli w stanie na bieżąco monitorować swojego zużycia, a co za tym idzie, korygować swoich schematów zużycia. Opóźnienia w gromadzeniu i zestawianiu danych uniemożliwiły również Selfossveitur przeprowadzenie zaawansowanych analiz, takich jak wykrywanie wycieków lub spadków ciśnienia w sieci dystrybucyjnej.

  Gorąca woda geotermalna o bardzo wysokim poziomie chloru i siarki jest bardzo wymagająca dla ciepłomierzy. Z punktu widzenia metrologii, ciepłomierze muszą działać niezawodnie, a ich dokładność pomiarowa nie powinna maleć z biegiem lat. Taki problem występował w przypadku dotychczas stosowanych liczników mechanicznych i skutkował nieprawidłowymi wartościami zużycia, błędnymi rachunkami i reklamacjami klientów.

 • ROZWIĄZANIE: WIELOKIERUNKOWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE

   ROZWIĄZANIE: WIELOKIERUNKOWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE ROZWIĄZANIE: WIELOKIERUNKOWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE

  Dla Selfoss i okolic zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie sieci stacjonarnej umożliwiające całkowicie zautomatyzowany odczyt 4 150 ultradźwiękowych ciepłomierzy SHARKY 775. Odczyty będą prowadzone w trybie jeżdżonym.

  Zintegrowany moduł radiowy sprawia, że liczniki są gotowe do pracy natychmiast po zainstalowaniu. Zainstalowane na stałe odbiorniki z antenami odbiorczymi regularnie zbierają dane rejestrowane w czasie rzeczywistym przez liczniki SHARKY 775, w tym strumień objętości, temperaturę zasilania i powrotu, zużycie energii i alarmy. Liczniki odczytywane są co godzinę. Odbiornik radiowy (IZAR RDC - radiowy koncentrator danych) stanowi istotną część naszego rozwiązania radiowej sieci stacjonarnej IZAR. Optymalne, ekonomiczne rozmieszczenie anten odbiorczych w strategicznych miejscach, np. na kominie wyższego budynku, zapewnia niezawodną transmisję danych. Z kolei nasze zaawansowane narzędzie do planowania sieci stacjonarnej pozwoliło nam z wyprzedzeniem przedstawić klientowi szczegółowe pokrycie sieci i dokładną liczbę wymaganych lokalizacji anten.

  Wszystkie ciepłomierze automatycznie dostarczają swoje dane na dedykowany serwer FTP. Stamtąd dane są eksportowane do programu  IZAR@NET 2 zainstalowanego w Selfossveitur. Oprogramowanie to służy do zarządzania danymi z liczników i zapewnia centralny monitoring sieci dystrybucyjnej. Współpracuje też z systemem rozliczeniowym firmy, umożliwiając automatyczne rozliczanie zużycia w zdefiniowanych wcześniej terminach. Korzystając z IZAR@NET 2, Selfossveitur ma dostęp do wszystkich danych z ciepłomierzy, w tym do temperatury zasilania i powrotu, dzięki czemu spółka może przeprowadzać bardziej szczegółowe analizy.

 • KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I WZROST ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW

  KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I WZROST ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I WZROST ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW

  Dzięki inteligentnym licznikom ciepła SHARKY 775, klienci Selfossveitur będą rozliczani na podstawie rzeczywistego zużycia ciepłej wody, a nie szacunków. Ponieważ odczyty liczników są automatycznie przekazywane z sieci IZAR@NET 2 do systemu rozliczeniowego Selfossveitur, proces rozliczania jest szybszy, bardziej efektywny i nie jest narażony na błędy.

  Ciepłomierze wchodzące w skład sieci stacjonarnej (AMI) są odczytywane automatycznie raz na godzinę. Klienci mogą przeglądać swoje zużycie online i porównywać je ze średnimi wartościami podobnych gospodarstw domowych. Mogą również sprawdzić, czy ich zużycie znajduje się powyżej średniej, oraz odpowiednio dostosować swoje zachowania konsumpcyjne i szybko podjąć działania zmierzające do obniżenia rachunków.

  Dane o wysokim poziomie szczegółowości mogą być również wykorzystywane do monitorowania geotermalnej sieci ciepłowniczej. Dzięki naszemu rozwiązaniu, Selfossveitur zyskało możliwość wykrywania wycieków i spadków ciśnienia w sieci dystrybucyjnej. Program IZAR@NET 2 do zarządzania danymi z liczników zapewnia przedsiębiorstwu podgląd całej sieci ciepłowniczej. W razie wystąpienia anomalii natychmiast wyświetlany jest alarm. Inteligentne liczniki dostarczają cennych informacji dla Selfossveitur, szczególnie w zakresie temperatury w określonych obszarach, jak również całkowitego zużycia dla różnych dzielnic miasta. Ponadto system oferuje wiele możliwości wykrywania usterek w systemie ciepłowniczym, np. identyfikując dom, w którym woda jest nietypowo zimna lub ciepła.

  W płaskim islandzkim krajobrazie nasze radio wyróżnia się doskonałym zasięgiem. Do idealnego pokrycia potrzebne jest zaledwie kilka anten odbiorczych. Ponadto przeprowadzone przez nas planowanie sieci stacjonarnej było wykonane bardzo skutecznie i pozwoliło z góry przedstawić klientowi szczegółowy zasięg sieci.

  Liczniki przynoszą Selfossveitur znaczną optymalizację operacyjną, ponieważ ręczne odczyty odchodzą do przeszłości. Korzyści ekonomiczne są również ogromne: Dzięki wydłużonej żywotności - zdolności do pracy z wodą geotermalną o wysokiej zawartości chloru i siarki – ciepłomierze SHARKY 775 będą działać zgodnie z najwyższymi standardami przez ponad 12 lat od momentu instalacji.

 • BROSZURA Z HISTORIĄ WDROŻENIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W SELFOSSVEITUR

  BROSZURA Z HISTORIĄ WDROŻENIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W SELFOSSVEITUR BROSZURA Z HISTORIĄ WDROŻENIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W SELFOSSVEITUR

  Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze opowiadającej o historii wdrożenia naszych rozwiązań w spółce Selfossveitur

   Czytaj więcej

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.