ALTAIR V4 DN25/32/40

ALTAIR V4 DN25/32/40

WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY

ZASTOSOWANIE

ALTAIR V4 DN25/32/40 należy do nowej generacji wodomierzy charakteryzyjący się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz niskim progiem rozruchu.
Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID do dynamiki R=500 i jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 i OIML R49. Jego duża komora pomiarowa czyni z niego solidny wodomierz główny lub mieszkaniowy. Solidna konstrukcja umożliwia mu poprawne działanie z uwzględnieniem różnej jakości wody. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

CECHY

 • Wodomierz objętościowy
 • Średnice nominalne: DN25/32/40
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=500
 • Rozszerzona dynamika pomiarowa
 • Rozruchowy strumień objętości 1 [l/h]
 • Opcjonalnie liczydło szklano-metalowe IP68
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0
 • Dowolna pozycja montażu
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm253240
  Długość całkowitaLmm260260300
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h6.31016
  Współczynnik* Q3/Q1R160160160
  Rozruchowy strumień objętościl/h12.94
  Minimalny strumień objętościQ1l/h39.37562.5100
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h63100160
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h7.87512.520
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.6160.4840.630
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.9620.7850.984
  Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)8.014.220.1
  * Inna wartość dostępna na żądanie
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE-6250 | Typ A2
  NormyEN 14154 | ISO 4064 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +50
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm253240
  Długość całkowitaLmm260260300
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h6.31016
  SzerokośćBmm132179179
  WysokośćH1mm24.325.330.5
  WysokośćH2mm120.3153.5153.5
  Gwint przyłączeniowyGcal1”1/41"1/22"
  ObudowaMosiądzMosiądzMosiądz
  Wagakg2.714.385.44
 • WYKRESY DN25, DN32
 • WYKRES DN40

  OPCJE: Zawór zwrotny, Redukcje, Przedłużki.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.