ALTAIR V4 DN15/20

ALTAIR V4 DN15/20

WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY

ZASTOSOWANIE

ALTAIR V4 należy do nowej generacji wodomierzy charakteryzujących się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz bardzo niskim progiem rozruchu wynoszącym 0.4 [l/h] dla DN15.
Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID do dynamiki R=800, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 i OIML R49. Wodomierz ma niewielkie wymiary co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np: szachty...). Solidna konstrukcja umożliwia poprawne działanie z uwzględnieniem różnej jakości wody. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

CECHY

 • Wodomierz objętościowy
 • Średnice nominalne: DN15/20
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=800
 • Rozszerzona dynamika pomiarowa 3.1 - 3.125 [l/h]
 • Rozruchowy strumień objętości 0.4 [l/h]
 • Opcjonalnie liczydło szklano-metalowe IP68
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej lub kompozytowej
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem
 • Dowolna pozycja montażu
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnamm152020
  Długość całkowitaLmm110130190
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2.544
  Współczynnik* Q3/Q1R160 / 500 / 800160 / 500 / 630160 / 500 / 630
  Rozruchowy strumień objętościl/h0.40.70.7
  Minimalny strumień objętościQ1l/h15.62 / 5 / 3.125 / 8 / 6.325 / 8 / 6.3
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h25 / 8 / 540 / 12.8 / 10.240 / 12.8 / 10.2
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m3/h3.12555
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.590.550.55
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.920.850.85
  Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)3.255.415.41
  * Inne wartości na życzenie
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE - 6250 | Typ A2
  NormyISO 4064 | EN 14154 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r.,
  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS no.: 7439-92-1)

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +50
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnamm152020
  Długość całkowitaLmm110130190
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2.544
  ObudowaMosiądz (V3) / Mosiądz (V4)/ KompozytMosiądzMosiądz
  SzerokośćBmm90 / 96.2 / 96.292.792.7
  WysokośćHmm122 / 104.4 / 109131131
  WysokośćH1mm- / 26.7 / 2816.616.6
  WysokośćH2mm- / 77.7 / 81114.4114.4
  Gwint przyłączeniowycal3/4"1"1"
  Wagakg1.05 / 0.9 / 0.511.331.4
 • WYKRESY

  Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem.

 • OPCJE

  - Zawór zwrotny
  - Redukcje, przedłużki
  - Liczydło szklano-metalowe

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.