ARIES DN15

WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY

ZASTOSOWANIE

ARIES jest wodomierzem jednostrumieniowym przeznaczonym do pomiaru zużycia zimnej i ciepłej wody. Charakteryzuje się dokładnością pomiaru, wytrzymałością i wszechstronnością. Wodomierz ARIES posiada zatwierdzenie typu MID i jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 oraz OIML R49. Solidna konstrukcja umożliwia mu pracę w wymagających instalacjach. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

CECHY

 • Wodomierz jednostrumieniowy
 • Średnica nominalna: DN15
 • DN15 Q3=1.6 [m3/h]
 • Zatwierdzenie MID aż do wartości R=125H i R=63V
 • Rozruchowy strumień objętości: DN15 6 [l/h]
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej
 • Zabezpieczony przed działaniem pola magnetycznego
 • Nie wymaga prostych odcinków przed i za wodomierzem U0/D0
 • Zimna i ciepła woda
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm15
  Długość całkowitaLmm110
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h1.6
  Korpusmosiądz
  Współczynnik* Q3/Q1R100H / 50V
  Rozruchowy strumień objętościl/h6
  Minimalny strumień objętości -poziomoQ1l/h16
  Chwilowy strumień objętości -poziomoQ2l/h25.6
  Minimalny strumień objętości -pionowoQ1l/h32
  Chwilowy strumień objętości -pionowoQ2l/h51.2
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h2
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.59
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.92
  Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)2.09
  * H=położenie montażowe poziome / V=położenie montażowe pionowe
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE-30014 | typ B2
  NormyEN 14154 | ISO 4064 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w
  sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania zezwoleń i Stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS nr: 7439-92-1)

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +50 | +0.1 ... +90
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm15
  Długość całkowitaLmm110
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h1.6
  Korpusmosiądz
  ŚrednicaØ Bmm77
  WysokośćH1mm64
  WysokośćH2mm15
  Gwint przyłączeniowyGcal¾"
  Waga (liczydło plastikowe)kg0.38
 • WYKRESY