ALTAIR V4 DN25/32/40

WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY

ZASTOSOWANIE

ALTAIR V4 DN25/32/40 należy do nowej generacji wodomierzy charakteryzyjący się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz niskim progiem rozruchu.
Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID do dynamiki R=500 i jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 i OIML R49. Jego duża komora pomiarowa czyni z niego solidny wodomierz główny lub mieszkaniowy. Solidna konstrukcja umożliwia mu poprawne działanie z uwzględnieniem różnej jakości wody. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

CECHY

 • Wodomierz objętościowy
 • Średnice nominalne: DN25/32/40
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=500
 • Rozszerzona dynamika pomiarowa
 • Rozruchowy strumień objętości DN25 1 [l/h]
 • Opcjonalnie liczydło szklano-metalowe IP68
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0
 • Dowolna pozycja montażu
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm253240
  Długość całkowitaLmm260260300
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h6.31016
  Współczynnik* Q3/Q1R160160160
  Rozruchowy strumień objętościl/h12.94
  Minimalny strumień objętościQ1l/h39.37562.5100
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h63100160
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h7.87512.520
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.6160.4840.630
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.9620.7850.984
  Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)8.014.220.1
  * Inna wartość dostępna na żądanie
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE-6250 | Typ A2
  NormyEN 14154 | ISO 4064 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS no.: 7439-92-1)

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +50
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm253240
  Długość całkowitaLmm260260300
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h6.31016
  SzerokośćBmm132179179
  WysokośćH1mm24.325.330.5
  WysokośćH2mm120.3153.5153.5
  Gwint przyłączeniowyGcal1”1/41"1/22"
  ObudowaMosiądzMosiądzMosiądz
  Wagakg2.714.575.44
 • WYKRESY DN25, DN32
 • WYKRES DN40

  OPCJE: Zawór zwrotny, Redukcje, Przedłużki.