ALTAIR V4 DN15 T90

WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY

ZASTOSOWANIE

ALTAIR V4 DN15 T90 należy do nowej generacji wodomierzy charakteryzyjących się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz bardzo niskim progiem rozruchu wynoszącym 1 [l/h]. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID do R=315 i jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 oraz OIML R49. Wodomierz ALTAIR V4 DN15 T90 ma kompaktowe wymiary co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np: szachty). Solida konstrukcja umożliwia mu poprawne działanie z uwzględnieniem różnej jakości wody, jako wodomierz modularny może w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL umozliwiających podłączenie wodomierza do innych sytemów.

CECHY

 • Wodomierz objętościowy
 • Średnice nominalne: DN15
 • DN15 Q3=2.5 [m3/h]
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=315
 • Rozruchowy strumień objętości: DN15 1 [l/h]
 • Rozrzeszona dynamika pomiarowa 7.9 - 3125 [l/h]
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm15
  Długość całkowitaLmm110
  Ciągły strumień objętościQ3m3/h2.5
  Współczynnik* Q3/Q1R160
  Rozruchowy strumień objętościl/h1
  Minimalny strumień objętościQ1l/h15.62
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h25
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m3/h3.125
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.54
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.85
  kvs (deltaP=Q²/Kvs²)3.38
  * Inne wartości dostępne na żądanie.
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE-6250 | Typ A2
  NormyEN 14154 | ISO 4064 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w
  sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania zezwoleń i Stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS nr: 7439-92-1)

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+30 ... +90
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm15
  Długość całkowitaLmm110
  Ciągły strumień objętościQ3m3/h2.5
  SzerokośćBmm96.2
  WysokośćH2mm75.4
  WysokośćH1mm26.7
  Gwint przyłączeniowyGcal3/4"
  KorpusMosiądz
  Wagakg0.82
 • WYKRESY