Wspieranie zielonej inicjatywy Green Recovery przedsiębiorstwa South West Water dzięki łączności IoT

Angielskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej South West Water zdecydowało się na współpracę z Diehl Metering i specjalistą w dziedzinie LoRaWAN, firmą Netmore, w ramach realizacji inicjatywy Green Recovery. Projekt koncentruje się na rozwoju sieci AMI (Zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej) w celu poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju. W ramach 5-letniego kontraktu dostarczymy około 76 000 wodomierzy ALTAIR z łącznością LoRaWAN i będziemy wspierać przedsiębiorstwo we wdrażaniu łączności IoT, aby umożliwić inteligentne monitorowanie i wykrywanie wycieków.

Wspieranie zielonej inicjatywy Green Recovery przedsiębiorstwa South West Water dzięki łączności IoT Wspieranie zielonej inicjatywy Green Recovery przedsiębiorstwa South West Water dzięki łączności IoT
Diehl Metering

Angielskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej South West Water zdecydowało się na współpracę z Diehl Metering i specjalistą w dziedzinie LoRaWAN, firmą Netmore, w ramach realizacji inicjatywy Green Recovery. Projekt koncentruje się na rozwoju sieci AMI (Zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej) w celu poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju. W ramach 5-letniego kontraktu dostarczymy około 76 000 wodomierzy ALTAIR z łącznością LoRaWAN i będziemy wspierać przedsiębiorstwo we wdrażaniu łączności IoT, aby umożliwić inteligentne monitorowanie i wykrywanie wycieków.

Umowa jest wynikiem przetargu ogłoszonego przez South West Water na "Dostarczenie inteligentnej technologii pomiarowej" w ramach zorganizowanej przez siebie inicjatywy Green Recovery, która ma na celu promowanie ożywienia gospodarczego po pandemii poprzez zieloną gospodarkę. Przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w zakresie dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków, pragnie lepiej wykorzystać informacje na temat nawyków konsumpcyjnych swoich klientów i zidentyfikować wycieki poprzez skuteczniejsze monitorowanie swojej sieci. Pozwoli to na szybszą reakcję na straty wody i wdrożenie działań optymalizujących jej wykorzystanie.

Nasz zespół w Wielkiej Brytanii współpracuje z South West Water od 2015 roku, wspierając przedsiębiorstwo w automatyzacji odczytów liczników w całym regionie. Teraz nasza współpraca zostanie jeszcze bardziej zacieśniona, ponieważ pomożemy w modernizacji ich sieci, aby lepiej obsługiwać klientów w regionie North Devon w Anglii.

W ramach projektu współpracujemy z Netmore Group, szwedzkim specjalistą LoRaWAN, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie infrastruktury łączności. Oprócz inteligentnych wodomierzy, dostarczymy South West Water nasze oprogramowanie IZAR Plus Portal do zarządzania danymi z liczników, umożliwiające pełne ich wykorzystanie.

Nasze kompleksowe rozwiązanie zapewni przedsiębiorstwu wszystko, czego potrzebuje, od liczników i łączności sieciowej po gromadzenie danych. Dzięki współpracy z Diehl Metering, South West Water będzie mogło zdalnie odczytywać nowe i istniejące liczniki, dostarczać dane o zużyciu konsumentom i zapewniać ciągłe zarządzanie zasobami pomiarowymi. Rozwiązanie to pobudzi również inicjatywę Green Recovery, umożliwiając przedsiębiorstwu bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju lokalnego obszaru.

Pełny tekst artykułu dostępny jest tutaj