Europejski Tydzień Mobilności – kampania zachęcająca do zrównoważonego podróżowania

Europejski Tydzień Mobilności odbywa się w dniach 16-21 września, a jego celem jest zwiększanie świadomości bardziej zrównoważonego podróżowania w miastach na całym świecie. Wydarzenie jest szansą na zmianę naszych nawyków poprzez wybór odpowiednich środków transportu, co wraz z pracownikami robi spółka Diehl Metering.

Europejski Tydzień Mobilności – kampania zachęcająca do zrównoważonego podróżowania Europejski Tydzień Mobilności – kampania zachęcająca do zrównoważonego podróżowania
Diehl Metering

Europejski Tydzień Mobilności odbywa się w dniach 16-21 września, a jego celem jest zwiększanie świadomości bardziej zrównoważonego podróżowania w miastach na całym świecie. Wydarzenie  jest szansą na zmianę naszych nawyków poprzez wybór odpowiednich środków transportu, co wraz z pracownikami robi spółka Diehl Metering.

Organizowany przez Komisję Europejską Europejski Tydzień Mobilności jest często wykorzystywany przez władze lokalne do wypróbowania nowych rozwiązań w zakresie planowania i infrastruktury oraz do uzyskania opinii obywateli na temat tych inicjatyw. Jednym z najważniejszych punktów programu jest Dzień bez Samochodu, kiedy to zmotoryzowani rezygnuj używania swoich pojazdów w granicach miasta. W tym roku stolice takie jak Paryż i Bruksela ogłaszają się strefą wolną od samochodów 18 września.

Europejski Tydzień Mobilności ma zasadnicze znaczenie dla podnoszenia świadomości na temat alternatywnych form mobilności, jednak działania promowane w jego ramach muszą zostać przyjęte w perspektywie długoterminowej, jeśli chcemy dokonać trwałych zmian. Wszyscy możemy przyczynić się do tego poprzez korzystanie z bardziej przyjaznych środowisku środków transportu. W Diehl Metering aktywnie poszukujemy sposobu, w jaki możemy to uczynić dla naszych pracowników.

Jako sygnatariusz programu ONZ Global Compact, stale badamy nowe sposoby realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to identyfikację naszej emisji gazów cieplarnianych. Aby to osiągnąć, rozpoczęliśmy program pomiaru naszego śladu węglowego poprzez gromadzenie danych dotyczących zarówno naszych emisji bezpośrednich (fabryki, pojazdy firmowe), jak i pośrednich (materiały, energia, recykling, transport itp.). Wśród tych pośrednich emisji jest codzienny dojazd do pracy naszych pracowników. Dlatego niedawno przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych pracowników, aby dowiedzieć się, jak dojeżdżają do pracy i ile kilometrów pokonują.

W ciągu 2 tygodni trwania badania wzięło w nim udział 73% naszych pracowników. Kluczowe wnioski? Średnio nasi ludzie pokonują 20 km między domem a miejscem pracy. W Niemczech, dzięki skutecznej polityce pracy zdalnej, pracownicy spędzają najmniej dni w biurze - a zatem dojeżdżają do pracy rzadziej niż ich koledzy. Jednak 77% pracowników na całym świecie nadal podróżuje prywatnymi samochodami.

Patrząc w przyszłość, naszym celem jest lepsze poznanie naszych własnych praktyk, abyśmy mogli poprowadzić naszą społeczność w kierunku bardziej zrównoważonych wyborów. Wyniki pokazują, że jest miejsce na poprawę. Poprzez nadanie priorytetu transportowi publicznemu i dostosowanie naszych praktyk pracy (równoważenie pracy z domu z pracą na miejscu), wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości.