Cyfryzacja pomiarów wody: Klucz do zrównoważonej gospodarki wodnej

W jaki sposób inteligentne pomiary mogą pomóc w ochronie zasobów wodnych i osiągnięciu celów europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)?

Cyfryzacja pomiarów wody: Klucz do zrównoważonej gospodarki wodnej Cyfryzacja pomiarów wody: Klucz do zrównoważonej gospodarki wodnej
Diehl Metering

W jaki sposób inteligentne pomiary mogą pomóc w ochronie zasobów wodnych i osiągnięciu celów europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)?

Podczas targów "Tausendwasser" w Berlinie w dniach 15-16 marca 2023 r. Ulrich Eff, Dyrektor ds. Sojuszy i Stowarzyszeń w Diehl Metering, wziął udział w dyskusji plenarnej z VDDW*, DVGW**, BDEW*** i AGME**** na temat cyfryzacji infrastruktury wodociągowej pod hasłem "Oszczędzanie wody to oszczędzanie energii".

Czy wiesz, że wyprodukowanie jednego metra sześciennego wody pitnej wymaga około 1,2 kWh energii? Produkcja czystej wody wiąże się z energochłonnymi procesami, które wpływają na nasz ślad węglowy i zrównoważony rozwój naszych zasobów wodnych. Możemy jednak wykorzystać technologię do bardziej efektywnego zarządzania zużyciem wody.

Europejska dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) ma na celu zmniejszenie zużycia energii w Europie, ochronę ograniczonych zasobów i ochronę środowiska. Aby to osiągnąć, państwa członkowskie muszą wdrożyć założone cele w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do zużycia i dostaw energii. W Niemczech wymagania dyrektywy EED zostały wdrożone w ustawie o energii w budynkach, zmienionym rozporządzeniu w sprawie kosztów ogrzewania oraz rozporządzeniu w sprawie rejestrowania i rozliczania zużycia energii cieplnej lub chłodniczej.

Ale co te cele w zakresie efektywności energetycznej mają wspólnego z wodomierzami? Mówiąc najprościej, zużycie wody jest powiązane ze zużyciem energii. Aby promować oszczędzanie zasobów, EED zachęca do korzystania z cyfrowych systemów pomiarowych, które dokładnie rejestrują dane dotyczące zużycia i zapewniają użytkownikom regularne rozliczenia lub informacje o zużyciu.

Korzystając z cyfrowych systemów pomiarowych, możemy zmniejszyć zużycie wody i energii, wykrywać niepożądane straty wody i jednocześnie oszczędzać nasze naturalne zasoby wodne. Cyfryzacja pomiarów wody jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonego wykorzystania naszych cennych zasobów wodnych. Zwiększając świadomość wzorców konsumpcji, wszyscy możemy przyczynić się do oszczędzania wody i zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Więcej na temat EED można znaleźćtutaj.

*VDDW: Verband der deutschen Wasser- und Wärmezählerindustrie e.V (Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Wodomierzy i Ciepłomierzy e.V.)

**DVGW: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (German Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Gazu i Wodye.V.)

***BDEW: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego i Wodnego)

****AGME: Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (Grupa Robocza ds. Metrologii i Legalizacji)