Digitalisering af vandmåling: En nøgle til bæredygtig vandanvendelse

Hvordan intelligent måling kan hjælpe med at spare vand og opfylde målene i det europæiske energieffektivitetsdirektiv (EED)

Digitalisering af vandmåling: En nøgle til bæredygtig vandanvendelse Digitalisering af vandmåling: En nøgle til bæredygtig vandanvendelse
Diehl Metering

Hvordan intelligent måling kan hjælpe med at spare vand og opfylde målene i det europæiske energieffektivitetsdirektiv (EED)

Under messen "Tausendwasser" i Berlin d. 15.-16. marts 2023, deltog Ulrich Eff - Head of Alliances and Associations hos Diehl Metering, i en plenumdiskussion med VDDW*, DVGW**, BDEW*** og AGME**** om digitalisering af vandforsyningsinfrastrukturen under temaet "At spare på vandet er at spare på energien".

Vidste du, at det kræver ca. 1,2 kWh energi at producere en kubikmeter drikkevand? Produktionen af rent vand indebærer energikrævende processer, der påvirker vores CO2-aftryk og bæredygtigheden af vores vandressourcer. Men vi kan udnytte teknologien til at styre vores vandforbrug mere effektivt.

Det europæiske energieffektivitetsdirektiv (EED), har til formål at reducere energiforbruget i Europa, bevare begrænsede ressourcer og beskytte miljøet. For at nå disse mål, skal medlemsstaterne gennemføre energieffektivitetsmål for energiforbrug og -forsyning. I Tyskland er EED-kravene gennemført ved hjælp af bygningsenergiloven, den reviderede varmeomkostningsforordning og forordningen om registrering og fakturering af fjernvarme- og fjernkølingsforbrug.

Men hvad har disse mål for energieffektivitet at gøre med vandmålere? Vandforbrug hænger ganske enkelt sammen med energiforbrug. For at fremme ressourcebesparelse, tilskynder EED til brug af digitale målesystemer, der registrerer forbrugsdata nøjagtigt, og giver brugerne regelmæssige fakturerings- eller forbrugsoplysninger.

Ved at bruge digitale målesystemer, kan vi reducere vores vand- og energiforbrug, opdage unødvendige vandtab og spare på vores naturlige vandressourcer. Digitalisering af vandmåling er et afgørende skridt i retning af bæredygtig brug af vores dyrebare vandressourcer. Ved at øge bevidstheden om forbrugsmønstre, kan vi alle bidrage til at spare på vandet og reducere vores miljøpåvirkning.

Læs mere om EED

*VDDW: Verband der deutschen Wasser- und Wärmezählerindustrie e.V (Sammenslutningen af den tyske branche for vand- og varmemålere).

**DVGW: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tysk teknisk og videnskabelig sammenslutning for gas og vand).

***BDEW: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Den tyske sammenslutning af energi- og vandindustrien).

****AGME: Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (Arbejdsgruppen for metrologi og verifikation).