Bahrajn: wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia przejście na pełną automatyzację sieci

Diehl Metering opracował indywidualne rozwiązanie dla modernizacji sieci wodociągowej Bahrajnu. Poprawiono dokładność rozliczeń i zwiększono satysfakcję wśród 1,5 miliona konsumentów tego kraju.

Diehl Metering
Wiadomości prasowe
Bahrajn: wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia przejście na pełną automatyzację sieci Bahrajn: wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia przejście na pełną automatyzację sieci

Diehl Metering opracował indywidualne rozwiązanie dla modernizacji sieci wodociągowej Bahrajnu. Poprawiono dokładność rozliczeń i zwiększono satysfakcję wśród 1,5 miliona konsumentów tego kraju.

Obsługiwana przez agencję rządową Electricity and Water Authority (EWA) sieć opierała się wyłącznie na wodomierzach mechanicznych do 2015 r. Aby przejść na sieć stacjonarną, Diehl Metering musiało opracować dostosowane do potrzeb rozwiązanie, które uwzględni pewne ograniczenia w infrastrukturze budowlanej kraju.

Współpracując z lokalnym partnerem EMCO, nasz zespół pokonał wyzwanie połączenia starych i nowoczesnych budynków, tworząc bezprzewodową sieć stacjonarną przy użyciu specjalnie zaprojektowanych centralek IZAR RDC do przesyłania danych o ustalonych godzinach. Co 3 godziny odczytywane są z około 75 000 wodomierzy ultradźwiękowych HYDRUS, a także z istniejących urządzeń innych firm. Obecnie do sieci włącza się dodatkowe 182 000 liczników HYDRUS.

Korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania danymi IZAR @ NET, EWA może teraz w sposób ciągły monitorować dane z wodomierzy i natychmiast wykrywać wycieki. Zmniejszono tym samym straty wody, zautomatyzowano rozliczenia i unowocześniło swoją sieć.

Przeczytaj całą historię