Støvring - Fixed Network

Støvring - Fixed Network Støvring - Fixed Network

Overgang naar slimme districtsverwarming

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. is een typisch Deens stadsverwarmingsbedrijf. Het nutsbedrijf is in handen van de overheid en levert stadsverwarming aan het stadje Støvring. Via een netwerk van 64 km hoofdleidingen worden meer dan 2.600 huishoudens bediend. Het bedrijf heeft een eigen thermische centrale, met een unieke architectuur, en gebruikt drie gasmotoren om elektriciteit en 65.000 MWh aan warmte per jaar te produceren. 

Voor Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a., zijn milieuoverwegingen een prioriteit. In Europa zijn verwarming en koeling goed voor 51% van het totale energieverbruik, wat resulteert in een aanzienlijke CO2-uitstoot. Het nutsbedrijf heeft onlangs de innovatieve stap gezet om de grootste warmtepomp van Denemarken te bouwen om niet langer gas, kolen en olie te hoeven gebruiken. Dankzij de Fixed Network Solution van Diehl Metering en de baanbrekende nieuwe lucht/water-warmtepomp kan het nutsbedrijf zijn CO2-uitstoot met 80% verminderen van 21.674 ton/jaar tot 4.324 ton/jaar. Dit betekent dat het bedrijf actief bijdraagt aan de doelstelling van de Deense regering om de binnenlandse C02-uitstoot tegen 2030 met 70% te verminderen.

Voordat met de modernisering werd begonnen, was het netwerk van de onderneming echter gebaseerd op mechanische warmtemeters die door de verbruikers handmatig moesten worden afgelezen. Om het systeem te moderniseren, ontwierp Diehl Metering een nieuwe smart metering-oplossing op basis van ultrasone energiemeters en gegevensanalyse met behulp van de krachtige IZAR@NET2-software. Tegenwoordig zijn uitlezing en facturering volledig geautomatiseerd en worden anomalieën zoals waterverlies of inefficiënt consumentengedrag snel opgespoord en verholpen. Bovendien kan het nutsbedrijf, door een intelligente analyse van zijn gegevens, de efficiëntie van zijn netwerk verbeteren, verder bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de problemen in verband met het energieverbruik van de sector aanpakken.

 • 80 % VERMINDERING VAN DE CO2-UITSTOOT

  Dankzij de Fixed Network-oplossing en een nieuwe lucht/water-warmtepomp kan het nutsbedrijf zijn CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

 • € 67,000 KOSTENBESPARING

  Elke graad verlaging van de retourtemperatuur komt overeen met een aanzienlijke kostenbesparing van DKK 500.000 (ca. € 67.000) per jaar.

 • 10 M³ MINDER WATERVERLIES PER DAG

  Het waterverlies in het netwerk en in de huishoudens is teruggebracht van 15 m³/dag tot 5 m³/dag.

 • STIJGING VAN HET ENERGIERENDEMENT VOOR MEER DUURZAAMHEID

   STIJGING VAN HET ENERGIERENDEMENT VOOR MEER DUURZAAMHEID STIJGING VAN HET ENERGIERENDEMENT VOOR MEER DUURZAAMHEID

  Het doel van het project was de energie-efficiëntie te verhogen voor een duurzamere warmtevoorziening en de exploitatie-efficiëntie van het uitgebreide leidingnet te verbeteren.

  Vóór de oplossing gebruikte Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. mechanische warmtemeters. Deze waren gebaseerd op een methode waarbij de meterstanden per briefkaart werden doorgegeven. De consumenten moesten zelf de meterstanden aflezen, deze op een formulier invullen en dit per post verzenden. De metergegevens werden vervolgens door het personeel van het nutsbedrijf handmatig in het factureringssysteem ingevoerd. Het hele proces was tijdrovend en kostte veel middelen. Het was ook erg vatbaar voor menselijke fouten.

  Bovendien had Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. herhaaldelijk te kampen met kostbare waterverliezen van gemiddeld 15 m³ per dag. Consumenten kregen te maken met lekkende en gesprongen leidingen in hun huizen. Als deze niet op tijd werden ontdekt, konden ze grote schade aan de gebouwen veroorzaken. Het probleem werd nog verergerd door het feit dat de mechanische warmtemeters, waarvan er vele dateerden van 1992, niet waren uitgerust met geïntegreerde communicatie. Dit betekende dat de verbruiksgegevens niet automatisch werden doorgegeven, waardoor tijdige opsporing van lekken vrijwel onmogelijk was.

  Bovendien verloor Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. door de verouderde isolatie in het leidingsysteem voortdurend energie, wat resulteerde in hogere bedrijfskosten en een lagere energie-efficiëntie in het hele verwarmingsnetwerk. Aangezien de mechanische meters geen actuele stand van de temperatuur in het distributienet konden geven, was het nutsbedrijf niet in staat de aanvoer- en retourtemperaturen efficiënt te regelen. Dit resulteerde in een ongunstige (lage) temperatuurspreiding en hoge retourtemperaturen, wat de kosten verder opdreef.

 • EEN INTELLIGENTE AMR-INFRASTRUCTUUROPLOSSING MET SHARKY 775 ULTRASONE ENERGIEMETERS

  EEN INTELLIGENTE AMR-INFRASTRUCTUUROPLOSSING MET SHARKY 775 ULTRASONE ENERGIEMETERS EEN INTELLIGENTE AMR-INFRASTRUCTUUROPLOSSING MET SHARKY 775 ULTRASONE ENERGIEMETERS

  In samenwerking met Diehl Metering heeft Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. een uitgebreide slimme meetoplossing geïmplementeerd. De oude mechanische warmtemeters werden vervangen door in totaal 3.065 SHARKY 775 ultrasone energiemeters. Bovendien werden SHARKY FS 473 ultrasone debietsensoren geïnstalleerd in de retourleiding van elk huis om de consumenten het voordeel van een intelligente lekbescherming te bieden.

  Met een geïntegreerde radiomodule zijn de ultrasone meters onmiddellijk na installatie klaar voor automatische uitlezing. Permanent geïnstalleerde ontvangers verzamelen regelmatig de door de SHARKY 775-meters geregistreerde gegevens, waaronder aanvoer- en retourtemperaturen, debiet, energieverbruik en alarmmeldingen. De geoptimaliseerde kosteneffectieve plaatsing van de ontvangstantennes op strategische locaties, zoals op de schoorsteen van een hoger gebouw, garandeert dat alle gegevens betrouwbaar worden verzonden.

  De door de ontvangers verzamelde gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de IZAR@NET2 Meter Data Management software (MDM) die op het hoofdkantoor van Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. is geïnstalleerd. De software biedt het nutsbedrijf niet alleen centraal toezicht op het distributienetwerk, maar is ook gekoppeld aan het factureringssysteem van het bedrijf, waardoor het verbruik op vooraf vastgestelde data automatisch in rekening kan worden gebracht.

  De SHARKY 775-meters in de toevoerleiding zijn verbonden met de SHARKY FS 473 ultrasone debietsensoren, zodat zij de debieten in de toevoer- en retourleiding automatisch kunnen registreren en vergelijken. Als een waarde afwijkt van een vooraf bepaald bereik, geeft de ultrasone energiemeter een lekkage-alarm. Op die manier kan een leidingbreuk binnen 90 seconden worden opgespoord. Het systeem detecteert ook lage debieten met andere oorzaken, zoals een druppelende radiator.

  Met IZAR@NET 2 heeft Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. toegang tot alle metergegevens, inclusief debiet en retourtemperatuur, voor meer gedetailleerde analyses. Dankzij de zwermanalysefunctie van de MDM-software wordt het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur (temperatuurspreiding) van elke SHARKY 775-meter weergegeven en gewogen met het energieverbruik. Ongunstige, lage temperatuurspreidingen kunnen automatisch en onmiddellijk worden gedetecteerd.

 • EEN BETER REACTIEVERMOGEN, MINDER WATERVERLIES EN EEN GROTERE KLANTTEVREDENHEID

  EEN BETER REACTIEVERMOGEN, MINDER WATERVERLIES EN EEN GROTERE KLANTTEVREDENHEID EEN BETER REACTIEVERMOGEN, MINDER WATERVERLIES EN EEN GROTERE KLANTTEVREDENHEID

  Dankzij de slimme analysemogelijkheden van de IZAR-software kunnen we de retourtemperatuur van elk huishouden analyseren en consumenten advies op maat geven om hun verwarmingsgewoonten te verbeteren.

  De oplossing leidt niet alleen tot grote kostenbesparingen, maar stelt ons ook in staat de transparantie te vergroten door extra diensten aan te bieden, zoals toegang tot een webportaal of app die onze klanten inzicht geeft in hun dagelijkse gegevens, zoals verbruik en temperaturen.

  Claus Haparanda, Operator,Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

  De SHARKY 775 warmtemeters maken een volautomatische uitlezing van het distributienet mogelijk, zodat handmatige uitlezingen tot het verleden behoren en er niet langer een beroep hoeft te worden gedaan op de consumenten. Door automatisch bijgewerkte verbruiksgegevens door te geven aan het factureringssysteem van het bedrijf, wordt het hele proces sneller, eenvoudiger en minder vatbaar voor menselijke fouten.

  Hoge-resolutie gegevens en alarmen van de SHARKY 775 meters worden geanalyseerd door de IZAR@NET2 Meter Data Management software. In geval van een leidingbreuk of lek wordt rechtstreeks een alarm naar Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. gestuurd. Hierdoor kan het bedrijf onmiddellijk actie ondernemen en het waterverlies aanpakken om verdere schade te voorkomen. De uitgebreide AMR-oplossing (Automatic Meter Reading) van Diehl Metering heeft het waterverlies in het netwerk tot nu toe teruggebracht van 15 m³ per dag tot minder dan 5 m³ per dag, en er wordt al gewerkt aan verdere optimalisaties.
  Nadat de oplossing was geïnstalleerd, bleek dat veel huishoudens te kampen hadden met lekken. Door gebruik te maken van de intelligente systeemoplossing van Diehl Metering kon Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. zijn klanten een extra veiligheidsdienst aanbieden in de vorm van een lekalarm. Zodra het personeel van het nutsbedrijf door de IZAR-software op een lek wordt geattendeerd, ontvangt de getroffen consument een automatische waarschuwing via SMS. Deze dienst is zeer goed ontvangen door de consumenten, draagt bij tot een grotere klantentevredenheid en voorkomt kostbare schade aan woongebouwen.

  Door de gegevens in IZAR@NET2 voortdurend te analyseren, is Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. erin geslaagd de energie-efficiëntie van zijn verwarmingsnet te verhogen. Met behulp van de zwermanalysefunctie van IZAR@NET 2 kan het nutsbedrijf nu snel anomalieën opsporen, zoals defecte warmtewisselaars, ongunstige instellingen bij de overdrachtsstations of suboptimaal gedrag van de verbruikers (bv. gebruik van slechts enkele radiatoren op de maximumstand). Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. is erin geslaagd de retourtemperatuur te verlagen en de temperatuurspreiding voortdurend te verhogen door defecte apparatuur te repareren en consumenten te adviseren over inefficiënte verwarmingsgewoonten.