IZAR@SMART ENERGY

Aplikacja IZAR@SMART ENERGY do zarządzania prognozami zużycia energii umożliwia monitorowanie sieci ciepłowniczej oraz bardziej efektywne i niezawodne zarządzanie dostawami ciepła.

IZAR@SMART ENERGY IZAR@SMART ENERGY

IZAR@SMART ENERGY – Aplikacja do zarządzania prognozami zużycia energii

Hand turning a button

CEL UE DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2030: Zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 32,5%, z czego 12% ma zostać osiągnięte poprzez zwiększenie udziału ciepła sieciowego z 12% do 30%.

ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2: 38% emisji CO2 z ogrzewania pomieszczeń wszystkich budynków w UE można ograniczyć stosując  niskotemperaturowe ogrzewanie komunalne ze źródeł odnawialnych.

DEKARBONIZACJA: 50% zapotrzebowania na ciepło w europejskich miastach może być zaspokojone do 2050 r. przez ogrzewanie komunalne, przyczyniając się do dekarbonizacji sektora ciepłowniczego.

Przyszłość ciepłownictwa leży w osiągnięciu większej wydajności istniejących sieci i włączeniu alternatywnych źródeł ciepła do sieci dystrybucyjnej. Większość zakładów energetycznych mogłoby skorzystać z informacji o kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) oraz słabych punktach, takich jak zbyt wysokie temperatury zasilania lub powrotu, czy zbyt wąski rozrzut temperatury (Delta T).

Dla dostawców energii pomocne mogą być również prognozy zapotrzebowania na energię, które pozwalają dostosować zaopatrzenie do rzeczywistych potrzeb. Dzięki aplikacji IZAR@SMART ENERGY do zarządzania prognozami zużycia energii (w skrócie EFM), wszystko co było do tej pory niewidoczne ujrzy światło dzienne i stanie się bardziej możliwe do przewidzenia.

Poprawa widoczności danych i trendów

Aplikacja IZAR@SMART ENERGY do zarządzania prognozami zużycia energii umożliwia monitorowanie sieci ciepłowniczej oraz bardziej efektywne i niezawodne zarządzanie dostawami ciepła. Zoptymalizuj swoją sieć dzięki intuicyjnemu monitoringowi EFM i zobacz, co dzieje się w instalacji pod ziemią. Zmniejsz straty energii dzięki dokładnym prognozom zużycia generowanym przez aplikację EFM opartym na danych z ciepłomierza i panujących warunkach pogodowych. W połączeniu z inteligentnymi licznikami i unikalną technologią komunikacji, system wynosi analizy na wyższy poziom.

Monitorowanie Monitorowanie

Energy Forcast Management pozwala uzyskać wgląd na to, co dzieje się w sieci dystrybucyjnej.

Zoptymalizuj swoją sieć ciepłowniczą dzięki intuicyjnemu monitoringowi EFM. Stały monitoring dostarczający inteligentnych informacji w czasie rzeczywistym o anomaliach w sieci ciepłowniczej.

Większa wydajność sieci dzięki lepszej przejrzystości:

 • Redukcja kosztów
 • Niższe straty ciepła
 • Niższe koszty utrzymania
 • Większe zadowolenie klienta dzięki mniejszej ilości skarg
 • Bardziej zrównoważony rozwój i niższa produkcja CO2 

Przegląd funkcji EFM

Aplikacja EFM nie tylko umożliwia zakładom energetycznym optymalizację dostaw ciepła, ale także zmniejsza ich ślad węglowy, poprawiając jednocześnie obsługę odbiorców końcowych.

 • ZMNIEJSZ STRATY ENERGII REGULUJĄC JEJ DOSTAWY

  ZMNIEJSZ STRATY ENERGII REGULUJĄC JEJ DOSTAWY ZMNIEJSZ STRATY ENERGII REGULUJĄC JEJ DOSTAWY

   

  KORZYSTAJ Z POTĘGI WIEDZY:

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki skuteczniejszemu lokalizowaniu i przewidywaniu słabych punktów sieci ciepłowniczej.
  • Zapewnij swojemu personelowi większą elastyczność i skuteczność w lokalizowaniu słabych punktów.
  • Ciągła redukcja strat ciepła i nakładów na konserwację przez proaktywne podejście i natychmiastowe podejmowanie działań.
  • Śledź swoje postępy codziennie, aby zapewnić kontrolę nad usprawnieniami.
  • Optymalizuj wydajność wszystkich swoich prac, zapewniając jednocześnie zadowolenie klientów.
  • Zmniejsz wydatki operacyjne, takie jak koszty ogrzewania, koszty eksploatacji pomp i straty ciepła.
  • Oszczędzaj zasoby energetyczne i ograniczaj emisję CO2 w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o EFM?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak EFM może zoptymalizować Państwa procesy

Prognoza Prognoza

Energy Forceast Management umożliwia przejście do systemu opartego na zapotrzebowaniu

Uzyskaj szybki podgląd tego, jak zmieniało się zużycie energii i temperatura powietrza, oraz poznaj przyszłe zapotrzebowanie. Dostosuj podaż do zużycia i zoptymalizuj swoją sieć zmniejszając straty energii.

Dostosowanie podaży energii do jej zapotrzebowania:

 • Skuteczne prognozowanie zapotrzebowania
 • Wczesna reakcja na zmiany
 • Integracja danych pogodowych
 • Redukcja strat energii

Przegląd funkcji EFM

Aplikacja EFM nie tylko umożliwia zakładom energetycznym optymalizację dostaw ciepła, ale także zmniejsza ich ślad węglowy, poprawiając jednocześnie obsługę odbiorców końcowych.

 • ZMNIEJSZ STRATY ENERGII REGULUJĄC JEJ DOSTAWY

  ZMNIEJSZ STRATY ENERGII REGULUJĄC JEJ DOSTAWY ZMNIEJSZ STRATY ENERGII REGULUJĄC JEJ DOSTAWY

  KORZYSTAJ Z POTĘGI WIEDZY:

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki skuteczniejszemu lokalizowaniu i przewidywaniu słabych punktów sieci ciepłowniczej.
  • Zapewnij swojemu personelowi większą elastyczność i skuteczność w lokalizowaniu słabych punktów.
  • Ciągła redukcja strat ciepła i nakładów na konserwację przez proaktywne podejście i natychmiastowe podejmowanie działań.
  • Śledź swoje postępy codziennie, aby zapewnić kontrolę nad usprawnieniami.
  • Optymalizuj wydajność wszystkich swoich prac, zapewniając jednocześnie zadowolenie klientów.
  • Zmniejsz wydatki operacyjne, takie jak koszty ogrzewania, koszty eksploatacji pomp i straty ciepła.
  • Oszczędzaj zasoby energetyczne i ograniczaj emisję CO2 w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o EFM?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak EFM może zoptymalizować Państwa procesy!