IZAR PLUS PORTAL

OPROGRAMOWANIE

ZASTOSOWANIE

IZAR PLUS PORTAL jest aplikacją internetową firmy Diehl Metering do zarządzania danymi pomiarowymi, działającą jako usługa ze znajdującego się w Niemczech zewnętrznego centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. IZAR PLUS PORTAL zapewnia wszystkie kluczowe funkcje dla efektywnego przetwarzania danych pomiarowych i łatwego zarządzania odczytami liczników poprzez zdalny odczyt z sieci stacjonarnej lub poprzez odczyt w trybie chodzonym(walk-by), jeżdżonym (drive-by). Dostęp do aplikacji 24/7 z dowolnego miejsca i systemu operacyjnego zwiększa elastyczność w zarządzaniu danymi pomiarowymi, procesami odczytu i siecią dystrybucyjną.

CECHY

 • Zarządzanie wszystkimi mediami w jednym systemie (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna).
 • Wysoka skalowalność oprogramowanie zaprojektowane na zarządzanie danymi masowymi
 • Zintegrowany widok mapy ułatwiający organizację urządzeń i tras odczytów
 • Wysokowydajny silnik analityczny, np. do wykrywania wycieków i unikania strat energii
 • Wbudowany harmonogram zadań ułatwiający import/eksport liczników oraz analiz
 • Natychmiastowa graficzna prezentacja danych z licznika
 • Interaktywny pulpit nawigacyjny z najważniejszymi informacjami
 • Monitorowanie alarmów w celu powiadamiania o problemach w sieci
 • Wykorzystanie interfejsu API REST w celu łatwego podłączenia oprogramowania innych firm i szybkiego procesu wdrożenia
 • ZALETY

  • Bezpieczne połączenie szyfrowane 256-bitowym protokołem SSL (https)
  • Infrastruktura centrum danych z certyfikatami ISO/IEC 27001 i ISO 9001
  • Serwery zlokalizowane w Niemczech, które mają jedno z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  • Obejmuje aktualizacje, ulepszenia i systematyczne tworzenie kopii zapasowych
  • Brak konieczności dalszych inwestycji w infrastrukturę i konserwację (sprzętu i oprogramowania)

 • WYMAGANIA SYSTEMOWE

  • Min. 2 Mbit połączenie internetowe
  • Min. rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  • Aktualnie obsługiwane przeglądarki internetowe (Windows, Mac i Linux; aktualna i poprzednia wersja): Firefox, Chrome, Safari, Edge

 • PAKIET PODSTAWOWY

  • Konfigurowalny import z csv i eksport do csv/xlsx
  • Wyszukiwanie rozmyte i wiele opcji filtrowania
  • Zintegrowany widok mapy dla liczników, tras odczytowych i koncentratorów danych
  • Pulpit nawigacyjny do monitorowania systemu
  • Wizualizacja graficzna odczytów liczników i zużycia
  • Wbudowany harmonogram zadań do automatyzacji np. importu/eksportu lub analiz
  • Standardowe analizy, np. w celu porównania zużycia liczników, wykrywania alarmów lub wyszukiwania brakujących odczytów liczników
  • Powiadomienia e-mail o odczytach liczników, alarmach lub wynikach analiz
  • Zarządzanie wymianą liczników w połączeniu z oprogramowaniem IZAR@MOBILE 2
  • Przechowywanie i wyświetlanie dodatkowych informacji z licznika w terenie, np. zdjęć, komentarzy
  • Zarządzanie prawami użytkowników umożliwia ograniczanie dostępu użytkowników do wybranych grup liczników

 • DOSTĘPNE MODUŁY
  Odczyt mobilnyUmożliwia integrację aplikacji mobilnej IZAR@MOBILE 2 firmy Diehl Metering do organizacji tras w trybie chodzonym/ jeżdżonym i wymiany liczników
  Odczyt z sieci stacjonarnejWykorzystanie importu z serwera FTP opartego na plikach w instalacji sieci stacjonarnej wraz z automatyzacją importu za pomocą harmonogramu zadań
  Inteligentna analizaTworzenie indywidualnych analiz: wycieków, liczników wirtualnych, monitorowania i optymalizacji sieci ciepłowniczej oraz innych analiz dotyczących poszczególnych mediów
  REST APIWymiana danych w oparciu o interfejs REST z oprogramowaniem innych firm (np. oprogramowaniem do wystawiania rachunków/obsługi klientów) a Portalem IZAR PLUS
  Uwaga: Do wykonania importu danych pomiarowych do Portalu IZAR PLUS PORTAL niezbędny jest jeden z modułów Mobilny lub Stacjonarny. Moduły te można również łączyć.
 • EKRANY Z APLIKACJI

 • EKRANY Z APLIKACJI