Nowy proces rozpatrywania reklamacji zapewniający szybsze rozwiązywanie problemów i lepszą obsługę klienta

W ramach naszego zobowiązania do ciągłego doskonalenia procesu obsługi klienta, dokonaliśmy przeglądu i aktualizacji sposobu obsługi reklamacji klientów w wybranych krajach. Nowy proces pomoże klientom szybciej znaleźć rozwiązanie dla zgłaszanych reklamacji, a nam pozwoli jeszcze bardziej skupić się na świadczonych usługach i rozwiązaniach.

Nowy proces rozpatrywania reklamacji zapewniający szybsze rozwiązywanie problemów i lepszą obsługę klienta Nowy proces rozpatrywania reklamacji zapewniający szybsze rozwiązywanie problemów i lepszą obsługę klienta
Diehl Metering

W ramach naszego zobowiązania do ciągłego doskonalenia procesu obsługi klienta, dokonaliśmy przeglądu i aktualizacji sposobu obsługi reklamacji klientów w wybranych krajach. Nowy proces pomoże klientom szybciej znaleźć rozwiązanie dla zgłaszanych reklamacji, a nam pozwoli jeszcze bardziej skupić się na świadczonych usługach i rozwiązaniach.

Projekt usprawnienia procesu obsługi reklamacji klientów nabrał kształtu na początku 2021 roku, kiedy to podjęliśmy decyzję o wdrożeniu jednolitego procesu obsługi wszystkich reklamacji w Regionie Sprzedaży odpowiedzialnym za rynek niemiecki, austriacki, polski, skandynawski i wschodnioeuropejski. Od tego czasu zreorganizowaliśmy sposób wewnętrznego zarządzania reklamacjami, wdrażając nowy proces w tych krajach i szkoląc nasze zespoły, aby zapewnić spójne i sprawdzone podejście. Dla klientów korzyścią jest bardziej reaktywna i skuteczna obsługa.

Jedną z głównych zmian było wskazanie działu sprzedaży jako pierwszego punktu kontaktu dla klienta.  Stworzyliśmy nowy formularz reklamacyjny, aby ułatwić klientom informowanie nas o problemach. Wprowadziliśmy też dedykowane stanowiska obsługi reklamacji w całym regionie sprzedaży.

Celem tych działań jest poprawa wewnętrznego przepływu informacji, dzięki czemu możemy szybciej i skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Co więcej, nowy proces pozwoli nam szybciej wykryć i wyeliminować wszelkie niezgodności produktów. Z kolei informacje na temat reklamacji zgłaszane na formularzach pomogą nam poprawić jakość naszych produktów i rozwiązań na całym świecie. Czy jest lepszy dowód na to, że zorientowanie na klienta jest korzystne dla wszystkich?

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta.