Onze intelligente bijdrage aan een duurzame energievoorziening

Om de wereldwijde doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid te halen, is meer aandacht voor verwarming en koeling nodig. Met onze digitaal in een netwerk opgenomen slimme meteroplossingen levert Diehl Metering een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Diehl Metering
Onze intelligente bijdrage aan een duurzame energievoorziening Onze intelligente bijdrage aan een duurzame energievoorziening

Met het Akkoord van Parijs over klimaatverandering heeft de internationale gemeenschap van 195 landen een wettelijk bindend doel gesteld: de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau. Op die manier moeten gevaarlijke gevolgen voor de menselijke samenleving en de natuurlijke ecosystemen worden voorkomen. Om de doelstelling te halen is het nodig dat alle sectoren van de samenleving geen, of zelfs een negatieve, CO2-uitstoot produceren.

Om de wereldwijde doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid te halen, is meer aandacht voor verwarming en koeling nodig.
In gebouwen en de industrie zijn verwarming en koeling goed voor 51% van het totale Europese energieverbruik, met een vergelijkbare verdeling wereldwijd. Wanneer alleen huishoudens in de EU in aanmerking worden genomen, wordt bijna 80% van het totale energieverbruik gebruikt voor verwarming en warm water. Hoewel het aandeel voor koeling op EU-niveau aanzienlijk lager is, speelt het een zeer belangrijke rol, vooral in zuidelijke landen buiten Europa. Vooral in de zomermaanden is er echter een toenemende vraag naar koeling van huishoudens en bedrijven in de EU. Deze trend wordt nog versterkt door klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende temperatuurstijging.
(Bron: Heating and Cooling facts and figures 2017, Heat Roadmap Europe 4)

Zoals vermeld in het Renewables 2018 Global Status Report van REN21, is 48% van de wereldwijde energiegerelateerde broeikasgasemissies toe te schrijven aan verwarming en koeling. Slechts 10% van de wereldwijde verwarming en koeling is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.

Wanneer deze feiten in aanmerking worden genomen, wordt duidelijk dat een koolstofvrije energievoorziening niet mogelijk is zonder een transformatie van de wereldwijde verwarmings- en koelingsvoorziening.

Met onze digitaal in een netwerk opgenomen smart metering-oplossingen levert Diehl Metering een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de verwarmings- en koelingssector.
Onze intelligente energiemeters en andere sensoren leveren een groot aantal metingen en gegevens die via intelligente analyses op een toekomstgerichte manier kunnen worden gebruikt. Het doel is processen efficiënter te maken en kosten te verlagen.

Met onze productfamilies SHARKY en RAY bieden wij innovatieve energiemeters voor het meten van warmte en koelte. Zo werd de SHARKY 775 met zijn nauwkeurige ultrasone technologie opnieuw bekroond met 5 van de 5 sterren voor meetnauwkeurigheid en meetstabiliteit bij de AGFW warmtemetertest. De AGFW is een onafhankelijke en neutrale organisatie voor energie-efficiëntie op het gebied van verwarming, koeling en warmtekrachtkoppeling.

Nutsbedrijven en industriële klanten over de hele wereld kunnen de metergegevens, die regelmatig en volledig automatisch worden verzameld door ons IZAR-communicatiesysteem, via slimme analyses van de IZAR-software gebruiken voor een energie-efficiëntere productie en distributie van verwarming/koeling. Zo maken wij bijvoorbeeld energiedistributie mogelijk op basis van het werkelijke verbruik.

Om de CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen, is naast duurzame verwarmings- en koelingsnetwerken ook energie-efficiënt consumentengedrag onontbeerlijk. Daarom bieden wij nutsbedrijven bijvoorbeeld de mogelijkheid om klanten te voorzien van een innovatieve consumentenapp, IZAR@HOME, die kan zorgen voor bewust consumentengedrag door transparantie, visualisatie en de mogelijkheid om te vergelijken.

Wij ondersteunen nutsbedrijven en industriële klanten over de hele wereld om het volledige potentieel van intelligente verwarmings- en koelsystemen te benutten. De succesvolle implementatie van slimme meters, met inbegrip van de intelligente analyse van meter- en sensorgegevens, is een essentiële stap op weg naar een duurzame wereld. Wij zijn er trots op dat we met onze Diehl Metering oplossingen een zichtbare bijdrage kunnen leveren.

  • Nutsbedrijven kunnen het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur (spread) voor elke verbruiksmeter in de IZAR-software analyseren en zo de warmteverdeling energie-efficiënt maken. Het Deense nutsbedrijf Brønderslev Forsyning A/S is erin geslaagd de gemiddelde retourtemperatuur met 3°C te verlagen, wat overeenkomt met een kostenbesparing van€ 60.000 per jaar.