Usługi

Usługi Usługi

Zoptymalizuj swoje procesy razem z Diehl Metering

Dodaj maksymalną wartość do swojej sieci. Diehl Metering oferuje wszechstronną gamę usług — od konsultacji i planowania po finansowanie, wdrażanie i wsparcie operacyjne. Sam doskonale wiesz przed jakimi wyzwaniami stoisz i jakie są Twoje strategiczne cele. Dlatego wspieramy Cię jako silny partner, współpracujemy dla uzyskania optymalnego rozwiązania i precyzyjnie dopasowujemy nasze usługi do Twoich aktualnych i przyszłych potrzeb. Dla Ciebie opracowujemy najlepszy system pomiarowy na rynku — stworzony zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Usługi Usługi

Rozwiązanie Diehl Metering jest otwarte i wielomodułowe

Wspólnie z naszymi klientami opracowaliśmy rozwiązanie, które jest zrównoważone i skuteczne. Jesteśmy również przygotowani do zintegrowania istniejących komponentów sprzętowych i systemowych lub projektowania interfejsów z systemami wyższego poziomu systemu Smart City. Oczywiście gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo danych i procesów. Rozwiązania Diehl Metering są zgodne z ISO 27001, a bezpieczeństwo danych spełnia wymagania BSI (Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji).

  • Uwolnij pełny potencjał IoT

    Uwolnij pełny potencjał IoT Uwolnij pełny potencjał IoT

    Dzięki naszej usłudze planowania sieci IoT skorzystasz z niezależnych szkoleń, wskazówek i wsparcia technicznego. Pracując z doświadczonymi technikami, dowiesz się, jak podejmować decyzje dotyczące technologii bez ryzyka, upraszczać planowanie budżetu i optymalizować całkowity koszt inwestycji. Przede wszystkim zaplanujesz w pełni zgodną i przyszłościową sieć dostosowaną do Twoich indywidualnych życzeń, potrzeb i oczekiwań, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

    IoT Network Planning Service