WESAN WPV G DN 150

WESAN WPV G DN 150

WODOMIERZ SPRZĘŻONY

ZASTOSOWANIE

Wodomierz WPV G DN150 jest przeznaczony do pomiaru bardzo dużego, zróżnicowanego przepływu, który może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 oraz OIML R49.
Ma zastosowanie do pomiaru wody zimnej o temperaturze do 30 °C (bezpieczna temp. do 50 °C), przy ciśnieniu roboczym do 16 bar. Modułowe liczydło grupy wodomierza głównego i bocznego może zostać wyposażone w moduł radiowy IZAR RC 868 I R4 MD (PL) oraz nadajnik impulsów IZAR Pulse I MD (PL). Wodomierz może również zostać podłączony do urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR Dosing. W celu zapewnienia bezpiecznego przełączenia, wodomierz wymaga minimalnego ciśnienia 0,6 bar.

CECHY

 • Zatwierdzenie MID do wartości R4000
 • Średnica nominalna: DN 150
 • Liczydło wodomierza głównego i bocznego może być obracane wraz z nakładką radiową lub nadajnikiem impulsów o 350° w celu łatwiejszego odczytu
 • Sposób montażu: poziomy
 • Bardzo dobra, długoterminowa dokładność pomiaru
 • Brak błędów pomiarowych podczas przełączania pomiędzy przepływami
 • Wodomierz główny i boczny jest wyposażony w osłonę liczydła-klapkę
 • PODSTAWOWE DANE
  Zakres temperatury pracy°C1 ... 30
  Bezpieczny zakres temperatury°C1 ... 50
  Robocza temperatura otoczenia°C1 ... 55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C1 ... 55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
  Zakres wyświetlania0.5 l ... 999,999 m³
  Klasa ochronyIP 68
  Wodomierz bocznyALTAIR V4
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm150
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h160
  Minimalny strumień objętościQ1l/h40
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h64
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h200
  Rozruchowy strumień objętościl/h3
  Ciągły strumień objętości - boczny - Altair V4Q3m³/h16
  Przełączający rosnący strumień objętościl/h4350
  Przełączający malejący strumień objętościl/h7800
 • ZATWIERDZENIA
  Średnica nominalnaDNmm150
  MID (DE-17-MI001-PTB003)
  Współczynnik Q3/Q1R4000 H
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w
  sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania zezwoleń i Stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS nr: 7439-92-1)

 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm150
  Długość całkowita (DIN 19625)Lmm500 ± 15
  Średnica flanszyDmm285
  Średnica w osi otworów na śrubyKmm240
  Ilość otworów na śrubyszt8
  Średnica otworów pod śrubyD1mm22
  WysokośćHmm150
  WysokośćH1mm210
  Wysokość do usunięcia wkładu pomiarowegomm475
  SzerokośćB1mm143
  SzerokośćB2mm310
  ŚrednicaØ Bmm115
  Waga kompletnego wodomierzakg68
 • WYKRESY

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.